Върни се горе

В общия контекст на Платформата за здравна политика на ЕС, Европейската комисия обяви кандидатстване за здравната награда на ЕС за 2021 г. по следните две теми:

Превенция на рака: възнаграждаване на инициативи на градове, неправителствени организации (или други организации на гражданското общество) и образователни институции, които се стремят да насърчават комуникацията и здравната грамотност за превенция на рака сред децата и младите хора (от 6 до 24 години).

Психично здраве: възнаграждаване на инициативи в общността за облекчаване на въздействието на COVID-19 върху психичното здраве.

Освен че отбелязва съответните постижения и ангажираност, здравната награда на ЕС повишава осведомеността за жизненоважната роля, която градовете, местните власти, гражданското общество и образователните институции играят за укрепване на демокрацията на участието и активното гражданство в общественото здраве.

Темата на наградата се променя всяка година. През 2021 г. наградата на Платформата за здравна политика на ЕС има за цел да събере добри практики от градове и местни власти, неправителствени организации и други организации с нестопанска цел, както и от образователни институции, позволявайки на другите да се вдъхновяват от тях или да ги приложат в своите мрежи.

Тази награда се финансира чрез Програмата EU4Health 2021-2027 и помага за постигане на целите на програмата, като подкрепя идентифицирането, разпространението и прилагането на добри практики, които подобряват здравето и качеството на живот.

Кандидатурите се подават чрез онлайн формуляр за кандидатстване най-късно до 30 ноември 2021 г.

Повече информация можете да намерите в прикачените файлове.

Флаер „Превенция на рака“
PDF файл, 2,2 MB, качен на 10.11.2021

pdf document

Флаер „Психично здраве“
PDF файл, 2,2 MB, качен на 10.11.2021

pdf document
Сподели в: