Върни се горе

Близо 30 медикамента, които са регистрирали за продажба у нас, не се внасят от фармацевтичните компании. По този начин те възпрепятстват достъпа на пациентите до съответните лекарства. Ако компаниите не прекратят регистрацията на тези продукти или не подновят редовните им доставки, ще търпят санкции от 1000 до 3000 лв.

Тези медикаменти са за лечение на сериозни заболявания, каквито са онкологичните, състояния след трансплантация и др. Те имат регистрирана цена и са включени в позитивния списък, където са лекарствата, които се заплащат от МЗ и НЗОК и са безплатни за пациентите. Някои компании обаче не внасят редовно тези продукти и те липсват в аптечната мрежа или в търговете на МЗ и на болниците. В същото време цените на част от тези лекарства са референтни при определянето на стойността, която може да заплаща НЗОК. Ако те са по-ниски, отколкото на останалите сходни продукти, здравната каса плаща по-малка част от стойността на другите лекарства, а пациентите повече. Освен това се подвеждат лекарите, пациентите и регулаторните органи, че са налични повече възможности за лечение у нас. Друг проблем е, че медикаментите, въпреки че реално липсват на пазара, не могат да бъдат осигурени по реда на Наредба 2, тъй като официално се водят като регистрирани за продажба у нас. Заради ограничаването на достъпа на пациентите до нужните им лекарства МЗ изпрати преди месец писмо на всички компании да прекратят регистрацията на подобни продукти у нас. Така на болните хора няма да се налага да доплащат или да обикаля аптеките в търсене на липсващи лекарства. Също така тези медикаменти ще могат да се внасят по Наредба 2 и да са достъпни за пациентите. Досега обаче нито една компания не е предприела нужните стъпки за това. В същото време те са длъжни да го направят според чл. 54 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. МЗ за пореден път приканва съответните компании да се съобразят с нормативната база в страната. В противен случай те ще понесат съответните санкции. За да се предотвратят подобни случаи в бъдеще, МЗ инициира промени в ЗЛПХМ, които сега се гледат в здравна комисия. Според тях компаниите занапред трябва да предупреждават МЗ за спирането на маркетирането на някакъв продукт година и половина преди това. Предвидено е и сериозно увеличение на санкциите – от 25000 до 50000 лв.

Сподели в: