Върни се горе

29 болници в страната са изразили желание да бъдат донорски бази при пререгистрацията, която приключи в края на януари. Клиниките се намират в София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Русе, Разград, Добрич, Велико Търново, Плевен, Бургас, Шумен, Габрово, Кюстендил. Потенциал за донорски бази у нас имат 42 болници. През миналата година реално са функционирали 9 бази в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Плевен. През тази обаче има реалната възможност донори да започнат да подават и останалите 20 лечебни заведения, които са изразили желание за това. В момента тече обучение на специалистите в тези болници как да процедират при донорска ситуация.

Благодарение на усилията на МЗ, ИАТ, медицинските специалисти броят на донорите и на трансплантациите у нас през последните години се увеличи. От 2001 г. досега в страната ни има 106 трупни донора и 163 живи. Най-висок е броят на трупните донори през 2010 г. – 21, и през 2006 – 19. През 2010 г. са извършени 52 успешни трансплантации при средно 36 за периода от 2005 до 2009 г. (виж таблицата).  Повишава се и успеваемостта при операциите. През миналата година 82% от извършените трансплантации са успешни, срещу 68% за периода 2005-2009 г.

 

 ТАБЛИЦА

 

Успешни трансплантации от трупен и жив донор

Общо

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

30

46

34

29

44

52

Сподели в: