Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 06.05.2019 г. – 12.05.2019 г.

17 Май 2019

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 037 случая на остри заразни заболявания срещу 3 085 случая за предходната седмица. От тях 1 639 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 709 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 42,98 на 10 000 души срещу 44,81 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 26 случая срещу 23 случая за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ентероколити 211 случая срещу 238 случая за предходната седмица;                    

Колиентерити 4 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Кампилобактериоза 5 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 15 случая срещу 28 случая за предходната седмица;

Салмонелози 6 случая срещу 4 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 959 случая срещу 895 случая за предходната седмица;

Морбили 55 случая срещу 56 случая за предходната седмица;

Скарлатина 54 случая срещу 76 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 5 случая срещу  0 случая за предходната седмица;      

Марсилска треска 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица.

           

Към 16.05.2019 г. в Министерство на здравеопазването са съобщени 650 случая на морбили. Териториално са засегнати единадесет области в страната: София-област – 231 заболели, София-град – 210 заболели, Благоевград – 154 заболели, Кюстендил - 19 заболели, Перник –  10 заболели, Бургас и Пазарджик – по 9 заболели,  Велико Търново  и Монтана по 3-ма заболели, Пловдив и Русе – по 1 заболял. През 19-та седмица на 2019 г. най-много случаи са съобщени от София-град -21 случая и от София-област – 13 случая.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 109 сл.; 1-4 г. – 195 сл.; 5-9 г. – 173 сл.; 10-14 г. – 32 сл.; 15-19 г. – 18 сл.; 20-24 г. –22 сл.; 25-29 г. – 30 сл.; 30-34 г. – 13 сл.; 35-39 г. – 25 сл;, над 40 г. – 33 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

В Министерство на здравеопазването постъпи текуща справка от РЗИ-Ловеч с актуална информация към докладвания епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А. В периода 21.04.2019 г. – 08.05.2019 г. са регистрирани 3 нови случая. Заболелите са 2-ма ученика и възпитател в ПУ „Васил Левски“ гр. Ловеч. Болните са хоспитализирани, случаите са лабораторно потвърдени. От началото на взрива 02.04.2019 г. до 08.05.2019 г. заболелите са общо 7 души. Продължава изпълнението на предписаните от РЗИ-Ловеч хигиенни и противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

През изминалата седмица нe са регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини