Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 03.06.2019 г. – 09.06.2019 г.

14 Юни 2019

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 511 случая на остри заразни заболявания срещу 2 989 случая за предходната седмица. От тях 1 233 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 393 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 32,33 на 10 000 души срещу 36,53 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 28 случая срещу 34 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ентероколити 266 случая срещу 212 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 6 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 4 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 16 случая срещу 20 случая за предходната седмица;

Салмонелози 7 случая срещу 10 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 734 случая срещу 1097 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Морбили 73 случая срещу 84 случая за предходната седмица;

Скарлатина 57 случая срещу 66 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

 Ку-треска 3 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 12 случая срещу  8 случая за предходната седмица;      

Марсилска треска 3 случая срещу 9 случая за предходната седмица.

Към 13.06.2019 г. са регистрирани 912 случая на морбили. Териториално са засегнати единадесет области в страната: София-град – 302 заболели, София-област – 287 заболели,  Благоевград – 171 заболели, Кюстендил - 97 заболели, Пазарджик – 20 заболели, Перник и Монтана по 10 заболели, Бургас - 9 заболели, Велико Търново - 3-ма заболели, Пловдив – 2-ма заболели и Русе – 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 140 сл.; 1-4 г. – 282 сл.; 5-9 г. – 264 сл.; 10-14 г. – 48 сл.; 15-19 г. – 20 сл.; 20-24 г. – 29 сл.; 25-29 г. – 39 сл.; 30-34 г. – 16 сл.; 35-39 г. – 28 сл;, над 40 г. – 46 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

На 11.06.2019 г. в Министерство на здравеопазването постъпи сигнална справка за Хранителна интоксикация, диагностицирана при 16 лица, заболели след консумация на една и съща храна по време на семейно тържество, състояло се в дните 09.06.2019 г. и 10.06.2019 г. в с. Склаве, област Благоевград. Заболелите са със сходна симптоматика: неразположение, болки в корема, многократни повръщания, диарични изхождания и са хоспитализирани. Провеждат се необходимите микробиологични изследвания за уточняване на причинителя на интоксикацията. Уведомена е ОДБХ-Благоевград за предприемане на мерки по отношение на консумираните храни и заложените в тях хранителни продукти.

Епидемиологичното проучване продължава.

 

 

 

 

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини