Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 24.06.2019 г. – 30.06.2019 г.

05 Юли 2019

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 182 случая на остри заразни заболявания срещу 2 428 случая за предходната седмица. От тях 1 038 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 311 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 27,22 на 10 000 души срещу 34,38 на 10 000 души за предходната седмица.           

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 25 случая срещу 38 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ентероколити 300 случая срещу 301 случая за предходната седмица;                    

Колиентерити 7 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 4 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 14 случая срещу 18 случая за предходната седмица;

Салмонелози 19 случая срещу 9 случая за предходната седмица.         

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 594 случая срещу 580 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Коклюш 4 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Морбили 55 случая срещу 66 случая за предходната седмица;

Скарлатина 32 случая срещу 38 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 0 случая за предходната  седмица;

Ку-треска 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 24 случая срещу  10 случая за предходната седмица;      

Марсилска треска 3 случая срещу 6 случая за предходната седмица.         

На 01.07.2019 г. в Министерство на здравеопазването постъпи информация за 5 лица хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД гр. Ямбол с приемна диагноза Хранително отравяне. Заболелите са членове на две съседски семейства, консумирали една и съща храна, приготвена от домашни продукти. При проведеното микробиологично изследване при всички етиологично е доказан причинител Стафилококус ауреус. След приложено лечение болните са изписани. Уведомена е ОДБХ-Ямбол.

Епидемиологичното проучване продължава.

РЗИ-Враца съобщава за регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А на територията на община Бяла Слатина, област Враца. Към 24.06.2019 г. болните са 12 лица, от  от две фамилии с ниска здравна култура, живеещи при неблагоприятни социално-битови условия. Всички заболели са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Бяла Слатина. Проведено е епидемиологично проучване. Предприемат се необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на взрива.  Изготвено е предписание до кмета на община Бяла Слатина за активно съдействие при санирането на засегнатите домакинства и подпомагането им с хигиенни материали.

Епидемиологичното проучване продължава.

В Министерство на здравеопазването постъпи от РЗИ-Русе информация за епидемичен взрив с етиологичен причинител Салмонела гр. Б. Към 01.07.2019г. заболяват 4 деца от две групи на Детска ясла № 9 в гр. Русе. При 2 от децата е проведено лечение в Инфекциозно отделение на УМБАЛ „Канев“ АД гр. Русе, останалите 2 се лекуват амбулаторно и не посещават детското заведение. РЗИ-Русе е предприела необходимите профилактични мерки спрямо контактните деца и обслужващия персонал. Към 01.07.2019 г. при проведените микробиологични изследвания, положителен резултат за Салмонела гр. Б е отчетен при три деца и една медицинска сестра, без данни за клиника. Със заповед на директора на РЗИ-Русе медицинската сестра е отстранена от работа. Продължава изследването на контактните лица.

От страна на ОДБХ са предприети съответните действия по компетентност.

Епидемиологичното проучване продължава.

Към 03.07.2019 г. са регистрирани 1 035 случая на морбили. Териториално са засегнати дванадесет области в страната: София-област – 322 заболели, София-град – 318 заболели,   Благоевград – 195 заболели, Кюстендил - 139 заболели, Пазарджик – 22 заболели, Монтана - 13 заболели, Бургас и Перник по 9 заболели, Велико Търново и Ловеч по 3-ма заболели, Пловдив и Русе по 1 заболял.

През 26-та седмица са регистрирани 55 случая на морбили в следните области в страната: София-област 16 заболели, Благоевград -14 заболели, София-град – 12 заболели,  Кюстендил -8 заболели, Ловеч – 3-ма заболели и Монтана – 2-ма заболели.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 154 сл.; 1-4 г. – 330 сл.; 5-9 г. – 307 сл.; 10-14 г. – 52 сл.; 15-19 г. – 22 сл.; 20-24 г. – 29 сл.; 25-29 г. – 43 сл.; 30-34 г. – 18 сл.; 35-39 г. – 29 сл; над 40 г. – 51 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

 

 

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини