Върни се горе


26 молби одобри Фондът за лечение на деца на последното си редовно заседание. 16 от тях са за лечение и диагностични процедури в чужбина. 

За Англия заминават две деца – за чернодробна трансплантация и за хирургично лечение. Две деца с онкологични и едно с неврологично заболяване ще се лекуват във Франция. За Германия ще пътуват 5 деца – за лъчелечение, трансплантация на бъбрек, хирургично лечение, неврологично лечение и две с ортопедични заболявания. В Австрия и Холандия е осигурено хирургично лечение две деца, а в Турция – едно дете с онкологично заболяване. По линия на Фонда три деца отиват на контролни прегледи в Германия и Австрия.

Отделно Фондът ще финансира изследванията на две деца, както  и медицинските изделия за необходимото лечение на четири деца. Поемат се допълнителните разходи, свързани с лечение на други четири деца.

От началото на годината Общественият съвет на Център „Фонд за лечение на деца” е одобрил 63 молби за извършване на лечебни и диагностични процедури. Основните заболявания, за които се изпращат деца за лечение в чужбина са неврологични, очни, ортопедични, хирургични и други.

 

Сподели в: