Върни се горе

4 200 ЛИЦА СЕ ТЕСТВАХА В „ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ”  

              4 141 лица бяха консултирани и изследвани по време на „Европейската седмица за изследване за ХИВ”, която продължи от 21 до 28 ноември 2014 г. От България в инициативата се включиха всичките 28 Регионални здравни инспекции (РЗИ) и над 30 неправителствени организации, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Най-много консултирани и изследвани за ХИВ бяха съобщени от следните области: Пловдив - 504, Благоевград - 407, Пазарджик - 379, Кюстендил - 296, Ловеч - 250, София-обл. - 236 и Стара Загора - 201 и в другите области -  под 200 лица.  
            През първите девет месеца на 2014 г. общият брой на лицата, които са изследвани за ХИВ, е 251 479 лица, от които 6450 лица са получили анонимно и безплатно консултиране и изследване в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС), мобилните кабинети и превантивните центрове към неправителствените организации. По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН 2008-2015 г. към Министерството на здравеопазването до 21 ноември 2014 г. общият брой на официално регистрираните  лица, живеещи с ХИВ/СПИН в страната, е  2 025 лица. 
              От началото на годината са регистрирани нови 195 ХИВ-позитивни лица. От тях 82% (158 лица) са мъже и 18% (37 лица) са  жени, т.е. броят на новоинфектираните мъже е 4,3 пъти по-голям от броя на новоинфектираните жени. Данните показват, че най-много са новоинфектираните във възрастовата група 30-39 г. - 42%, докато делът на новорегистрираните млади хора до 29 г. е намалял до 35% в сравнение с отпреди три години, когато беше над 50%. Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при жените - 55 години. По региони разпределението е както следва: София град и област - 94, Пловдив - 22, Варна - 11, Пазарджик - 9, Бургас - 8, Хасково - 7. Близо половината от тях са открити в КАБКИС и от неправителствени организации, работещи с най-уязвимите групи, което показва ефективността на тяхната дейност. 
               Според пътя на предаване на инфекцията отново се очертават две най - уязвими групи: мъже, които имат сексуални контакти с други мъже – 42% (82 лица) и инжекционно употребяващи наркотици – 11,2% (22 лица) от новорегистрираните ХИВ случаи. Данните показват, че намалява процентът на лицата, които се инфектират в групата на инжекционно употребяващите наркотици (през 2009 г. те бяха 45,6% от новорегистрираните и през 2013 г. техният дял спадна до 16,5 % от новорегистрираните). Увеличава се делът на лицата сред хомо/бисексуалната общност (през 2009 те съставляваха едва 16,4%, докато през 2013 г. те достигат до 36 % от новите случаи на ХИВ). През 2014 г. са открити и пет ХИВ позитивни жени от общо консултирани и изследвани около 30 000 бременни. От 1998 година Министерство на здравеопазването ежегодно осигурява антиретровирусна терапия за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. С помощта на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария на територията на страната бяха разкрити пет сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Към 30 септември общо 713 лица получават необходимата терапия, а общо 943 лица са регистрирани за проследяване в секторите за лечение на пациенти с ХИВ. За ефективното проследяване на лечението на пациентите и техния мониторинг бяха изградени  регистри за лицата с ХИВ и пациентите със СПИН.            
               През 2014 г. със средства от бюджета на МЗ са закупени общо 26 антиретровирусни (АРТ) препарати. През 2015 г. се предвижда да бъдат закупени общо 27 вида медикамента. МЗ ще продължи и в следващите години да предоставя животоспасяващите медикаменти за лечение на всички лица с ХИВ/СПИН.  
За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд  бе създаден и резерв от АРТ медикаменти на стойност около 1 милион лева.  
               Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и качеството им на живот. През 2014 г. дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд, се изпълняват от мрежа от 19 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и над 50 неправителствени организации, като за целта са разкрити 35 здравно-превантивни центъра, 18 младежки клуба и са предоставени  17 мобилни кабинета. За първите девет месеца на 2014 г. превантивни  услуги са предоставени на 48 439 лица от най-уязвимите групи, а 51 296 млади хора са достигнати с работа на терен и кампанийни дейности за превенция на ХИВ и други сексуално предавани инфекции. И през тази година 598 деца от институции са обхванати от здравно образование.   За първите девет месеца на годината са предоставени общо 104 426 безплатни презервативи или общо 10 800 684 от началото на Програмата през 2004 г.  
               Данни за Европа:             
              По данни на Европейския център за контрол на заболяванията и Световната здравна организация (СЗО) през 2013 г. 136 235 нови ХИВ позитивни лица бяха диагностицирани в европейския регион на СЗО. От тях 29 157 лица са от страните на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство.  България е страна с ниско разпространение на ХИВ сред общото население – два пъти по-малко от средното за Европейския съюз, като през 2012 г. средната честота на новите случаи за страните от ЕС е 5.9 на 100 хиляди, а за България е 2.1 на 100 хил. България успява да задържи ниското разпространение на ХИВ/СПИН в страната благодарение на изпълнението на международно препоръчаните интервенции, както за превенция на ХИВ, така и за универсален достъп до диагностика, лечение и грижи на засегнатите от болестта.  

Сподели в: