Върни се горе

Открити са 25 ХИВ-позитивни лица в места за лишаване от свобода, 21 от тях са употребявали наркотици инжекционно. В отделните места са открити от 1 до 7 ХИВ – позитивни. Всичко това е установено в рамките на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,  финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. В изпълнение на Програмата медицински екипи от Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) посещават веднъж седмично конкретно място за лишаване от свобода и предлагат пакет от услуги, включващ пред и след-тестово консултиране, бърз тест за ХИВ, който отчита резултат в рамките на 10 минути, както и изследване за хепатит В, С и сифилис. За периода юли 2006 г. – ноември 2009 г. анонимни услуги за консултиране и изследване за ХИВ са получили общо 11,397. Годишно се изследват между 33 или 37% от всички лица, лишени от свобода.

Работата по превенция на ХИВ в затворите стартира през 2005 г. – отначало в два, а през 2006 г.- в пет затвора в страната. От 2007 г. има график за редовни посещения във всички 13 затвора, 2 затворнически общежития и 2 следствени ареста. По този начин всички лица, лишени от свобода имат достъп до доброволно, конфиденциално и анонимно консултиране и изследване за ХИВ.

От началото на годината до 20 ноември консултантите от КАБКИС са предоставили анонимни и безплатни услуги за консултиране и изследване за ХИВ на 3 447 лица, лишени от свобода, които изтърпяват наказанието си: 575 лица са консултирани и изследвани в затвора в Пазарджик, 548 в София, 536 в Пловдив и в останалите затвори между 350 и 200 лица.

Сподели в: