Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 25.11.2019 г. – 01.12.2019 г.

06 Декември 2019

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 219 случая на остри заразни заболявания срещу 4 727 случая за предходната седмица. От тях 3 914 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 531 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 102,82 на 10 000 души срещу 92,75 на 10 000 души за предходната седмица.

      

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 73 случая срещу 64 случая за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ентероколити 262 случая срещу 295 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 11 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 10 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Салмонелози 14 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 657 случая срещу 610 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Морбили 10 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Скарлатина 96 случая срещу 100 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Листериоза 4 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

 

В Министерство на здравеопазването постъпи информация от РЗИ-Варна за взрив от хранително заболяване с неуточнен причинител в детска ясла. Заболели са четири деца със симптоми на повръщане, диария и повишена температура. Прегледани са в детски спешен кабинет и са оставени на домашно лечение. Сформиран е екип за извършване на епидемиологично проучване от РЗИ-Варна и ОДБХ-Варна. Взети са проби за микробиологичен анализ от обслужващ и кухненски персонал. Предприети са противоепидемични мерки за ограничаване на риска от разпространение на инфекцията.

Епидемиологичното проучване продължава.

РЗИ-Сливен предостави информация за регистрирана повишена заболяемост от вирусен хепатит тип А през м. ноември 2019 г. в три общини в област Сливен. В община Сливен заболелите са 24, в община Котел - 18 и в община Твърдица - 5. При проведените епидемиологични проучвания е констатирано, че болните живеят при незадоволителни санитарно-хигиенни условия. В засегнатите населени места са разпространени здравно-образователни материали, извършва се разясняване за необходимостта от спазване на лична и обществена хигиена. В част от населените места контактни деца до 15 год. се обхващат с ваксина срещу вирусен хепатит тип А. Издадените от РЗИ-Сливен предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки се изпълняват.

Епидемиологичните проучвания продължават по места.

През изминалата седмица не са регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини