Върни се горе

24  молби  одобри  на последното си заседание Общественият съвет към Фонда за лечение на деца. Шест от децата ще заминат за лечение в чужбина, седем ще преминат през различни контролни прегледи и последващо лечение в известни чужди клиники. Фондът ще доплати лечението на четири деца в чужбина и ще подпомогне лечението на други седем в България.

Шест са одобрените деца за финансиране на лечение в чужбина. За Германия заминават две от тях – В.Т. на 13 г. с неврологично заболяване и Г.Х. на 7 г. с онкологично. Две деца ще се лекуват в Турция – Б.Т. на 17 г. с диагноза „Аденом на хипофизата” и А.М.  на 10 г. със заболяване на опорно-двигателния апарат. Двегодишен пациент с очни проблеми ще бъде лекуван в клиника в Италия.

Седем деца са одобрени от Фонда за финансиране на следващ етап от провеждано лечение. За Германия заминават три деца – две за контролни прегледи (с онкологично и неврологично заболяване) и едно  (с офталмологично заболяване) за продължаване на лечението. За консултация и контролен преглед в Австрия заминават двама пациенти с ортопедични заболявания - М.Й. на 10 г. и М.Б на 11 г. Лечението си в Англия ще продължи Н.Д. – на 3 г.

Седем деца ще бъдат финансово подпомогнати при лечението им в България, съгласно Правилника за дейността на Фонда. Четири от тях са със заболяване на опорно-двигателния апарат, другите са с неврологично, онкологично  и вродено заболяване.

На четири деца са осигурени средства за доплащане на лечението им в Швейцария, Франция и Германия.

            Сумата по одобрените 24 молби  възлиза на 214 903 лв.

            От началото на 2010 г. заявленията за организационно и финансово подпомагане лечението и диагностиката на деца, които Общественият съвет на Фонда е утвърдил, са 156.

Сподели в: