Върни се горе

        65,9 % от хората са подкрепили трите основни приоритета, които  МЗ извежда в  допълнението на Концепцията за преструктуриране на болниците: 

-          подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до онкологично лечение;

-          осигуряване възможностите за долекуване и продължително лечение;

-          устойчиво финансиране на здравната система и ефективно използване на средствата

 

Това сочат резултатите от приключилата анкета на сайта на министерството. Към 27.09.2010 г. в допитването са участвали 384 души. 

32% от гласувалите в анкетата са заявили отрицателно мнение, а  2,1% нямат отношение по въпроса.

 
 
           Очакваните резултати с реализацията на първия приоритет ще  подобрят ранното откриване на онкологичните заболявания, което ще позволи подобрено лечение със съвременни технологии. В резултат на това ще се повиши преживяемостта на онкологично болните, ще се понижи смъртността и ще се подобри качеството на живот на пациентите. 

Другите два приоритета в Концепцията ще бъдат реализирани  чрез  преструктуриране на общински болници в лечебни заведения за долекуване и продължително лечение. Със създаването на медицински центрове се очаква да се подобри качеството на лечението като се осъществява диагностика на местно ниво, а самото лечение – на областно ниво или в големи общински болници.  Структурните промени ще доведат до по-ефективно разпределение на разходите за здравеопазване, което ще осигури по-голям достъп до по-качествени услуги с наличния финансов ресурс.  

 

- Да

253 глас(а) - 65,9%

- Не

123 глас(а) - 32,0%

- Нямам отношение

8 глас(а) - 2,1%

 

Общо: 384 глас(а).

Сподели в: