Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 11.03.2024 г. – 17.03.2024 г.

20 Март 2024

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 860 случая на остри заразни заболявания срещу 3 953 случая за предходната седмица. От тях 3 288 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 639 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 90,31 на 10 000 души срещу 72,48 на 10 000 души за предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" при НЦЗПБ са изследвани чрез Real Time RT-PCR 48 клинични проби (носогърлени секрети) на пациенти с ОРЗ. Доказани са 2 грипни вируса A(H1N1)pdm09, 1 A(H3N2), 2 B/Victoria и 1 SARS-CoV-2. 

 

Чревни инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Дизентерия: 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Ентероколити: 147 случая срещу 147 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 5 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 6 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 9 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 7 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Варицела: 885 случая срещу 737 случая за предходната седмица;

Коклюш: 10 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 352 случая срещу 277 случая за предходната седмица.

 

Вирусни хепатити: 22 случая срещу 8 случая за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции - регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъречен синдром: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини