Върни се горе

На 18 ноември отбелязваме Европейския ден на осведомеността относно антибиотиците. Той е обявен за такъв през 2008 г. по идея на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Целта е да се повиши информираността на обществото относно рационалната антибиотична употреба. Този ден поставя началото и на Световната седмица на осведомеността за антимикробната резистентност, която ще продължи до 24 ноември. Всички инициативи, свързани с нея, са насочени към насърчаване на отговорното приложение на антибиотиците и популяризиране на здравните рискове, до които води антибиотичната резистентност в глобален мащаб. Според Световната здравна организация тя е една от десетте най-големи заплахи за общественото здраве, пред които е изправен светът. Причината е, че прекомерната и неправилна употреба на антимикробни лекарствени средства предразполага към развитието на устойчиви на медикаменти патогенни организми. Антимикробната резистентност възниква, когато бактериите, вирусите, гъбичките и паразитите се променят с течение на времето, и спират да реагират на лекарства, в това число и на антимикробните, каквито са антибиотиците, антивирусните, противогъбичните и антипаразитните средства, използвани за лечение на хора и животни. Особено опасно е бързото развитие и разпространение на т. нар. „супербактерии“. Това са микроорганизми, които причиняват нелечими със съществуващите антибиотици инфекции. Така се възпрепятства ефективната превенция и терапия на много заболявания, някои от които - животозастрашаващи. Увеличава се рискът от тяхното разпространение, тежкото им протичане и в някои случаи - леталния им изход. 

Затова и темата на тазгодишната Световна седмица на осведомеността за антимикробната резистентност е: Разпространяване на осведомеността, спиране на резистентността. С нея се отправя призив към всички заинтересовани сектори за разумна употреба на антимикробните средства и предприемане на спешни действия за предотвратяване разпространението на резистентни към лекарства инфекции. В условията на пандемия от COVID-19 това е изключително важно. Ето защо припомняме някои от основните факти за антибиотиците. На първо място трябва да се знае, че от откриването им в началото на 20 в. до наши дни те са намалили значително смъртността от опасни инфекции, но от съществено значение е да се приемат при необходимост, по предписание и под контрола на лекар. В противен случай неправилната им употреба може да доведе до антибиотична резистентност и болести, причинени от резистентни бактерии, които всяка година отнемат стотици хиляди животи по света.

Сподели в: