Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 08.04.2024 г. – 14.04.2024 г.

19 Април 2024

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 533 случая на остри заразни заболявания срещу 3 405 случая за предходната седмица.

От тях 2 094 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 014 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 57,48 на 10 000 души срещу 55,28 на 10 000 души за предходната седмица.

 

Чревни инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Ентероколити: 151 случая срещу 157 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 5 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 6 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 9 случая срещу 14 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 7 случая срещу 5 случая за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Варицела: 852 случая срещу 758 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит: 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Коклюш: 59 случая срещу 32 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 237 случая срещу 301 случая за предходната седмица.

 

Вирусни хепатити: 10 случая срещу 15 случая за предходната седмица.

 

Листериоза: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица

 

Трансмисивни инфекции - регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза: 3 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Марсилска треска: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини