Върни се горе

Лекарствата за редки болести, които покрива МЗ, няма да бъдат намалени през следващата година. 16 млн. лв. са предвидени за осигуряване на медикаменти за редки заболявания през 2010 г. Средствата ще бъдат изразходвани за лекарства за 11 диагнози. За болестта муковисцидоза са предвидени три медикамента, за първи път е осигурено лекарство за хората с болестта на Фабри, включен е нов медикамент и за лечение на таласемия. В началото на следващата година ще се направи и допълнителен търг за осигуряване на лекарства за болестта на Уилсън Коновалов. Причината за това е, че медикаментът за лечение на това заболяване в момента се включва в позитивно-реимбурсната листа. Има вероятност без медикаменти да останат пациентите с болестта на Гоше. Причината за това е, че фирмата производител предлага по-висока цена от нормативно получената за съответните лекарства.

 

Сподели в: