Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 03.01.2022 г. – 09.01.2022 г.

14 Януари 2022

През изминалата седмица са регистрирани общо 32 477 случая на остри заразни заболявания срещу 16 092 случая за предходната седмица. От тях 3 013 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 465 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 87,18 на 10 000 души срещу 42,39 на 10 000 души за предходната седмица.

На 13.01.2022 г. в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" са доказани чрез Real Time RT-PCR 4 грипни вируса  A(H3N2) в клинични проби на пациенти, хоспитализирани в МБАЛ Златоград.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Дизентерия: 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ентероколити: 20 случая срещу 34 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 12 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 414 случая срещу 263 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 2 случая срещу 8 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 14 случая срещу 15 случая за предходната седмица;

 

Трансмисивни инфекции не са регистрирани през предходната седмица.

 

През периода не са регистрирани хранителни взривове.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини