Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 07.02.2022 г. – 13.02.2022 г.

18 Февруари 2022

През изминалата седмица са регистрирани общо 46 759 случая на остри заразни заболявания срещу 60 036 случая за предходната седмица. От тях 3 606 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 360 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 94,96 на 10 000 души срещу 88,47 на 10 000 души за предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ", НЦЗПБ чрез Real Time RT-PCR са доказани 3 грипни вируси A(H3N2).

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ентероколити: 39 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 6 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 6 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 3 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 395 случая срещу 321 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 1 случай срещу 6 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 16 случая срещу 11 случая за предходната седмица;

Трансмисивни инфекции не са регистрирани през предходната седмица.

      

През периода не са регистрирани хранителни взривове.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини