Върни се горе

Само за последния месец сайтът www.aznepusha.bg има 1 140 посетители  

 

 

1 047 души са се обадили на Националната линия за отказ от тютюнопушене 0700 10 323 през първата година след откриването й. Линията бе открита на 20 декември 2008 г. и е част от Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България. Така България стана една от 30-те страни, които са членове на Европейската мрежа на линиите за отказ от тютюнопушене (European Network of Quitlines).

За консултация досега са се обадили 509 мъже и 538 жени, които са имали желание да се откажат от тютюнопушенето. Средната продължителност на тютюнопушенето на обадилите се е била около 20 години, а средният брой изпушени цигари на ден – около 26.На линията желаещите да откажат тютюнопушенето могат да се консултират по въпроси, отнасящи се до вредите за организма и психиката, медикаментите, които подпомагат отказа от пушене, трудностите при преживяване на абстинентни симптоми, дори и да споделят собствения си опит.

На телефонния номер 0700 10 323 от 9 до 19 часа, всеки работен ден, отговарят специалисти-психолози, както и лекар-специалист между 11 и 13 часа в сряда. Те са обучени от представители на Европейската мрежа на линиите за отказ от тютюнопушене и са в непрекъсната връзка с консултантите от кабинетите за отказ от тютюнопушене към РИОКОЗ. Специалистите отговарят на въпроси и на електронния адрес на Националната линия за отказ от тютюнопушене: aznepusha@ncphp.government.bg.

Преди една година започна да функционира и интернет-страницата на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Р България www.aznepusha.bg, която се радва на все по-голям интерес от желаещите да откажат тютюнопушенето. През последните 10 дни на месец декември на 2008 г. сайтът е бил посетен от 182 души, а за 20-те дни на декември тази година има 1140 посетители. Броят зареждания на интернет-страницата през декември 2008 г. са 2 168, докато през декември 2009 г. – 140 967. Средно максималният брой потребители на ден е 30, като пикът от посетители е бил през месец април 2009 г. – 73 души на ден. В интернет-сайта можете да видите откъде да потърсите подкрепа за отказ от тютюнопушене, какви начини за отказ или ограничаване на тютюнопушенето има, може да се изчисли какви разходи дава човек за цигари. Във форума можете да  споделите опита си в отказването от тютюнопушенето. На интернет страницата са поместени и  видеоматериали в помощ на учители и ученици, фирми и предприятия, институции и организации, медийни специалисти и други. Сайтът се поддържа от консултантите на Националната линия и екип от Министерството на здравеопазването.

Сподели в: