Върни се горе

Общо 9 702 души са анкетирани за риск от туберкулоза в рамките на „Седмиците на отворените врати”, които се проведоха през октомври, ноември и декември във всички 28 областни градове.


Организатор на инициативата е на Министерството на здравеопазването. Кампанията се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България. От всички анкетирани за риск от туберкулоза 6 534 души са насочени за преглед и консултация от специалист по белодробни болести. По време на кампанията са открити 101 случая на туберкулоза. Всички пациенти са насочени за лечение. За 330 души е установено, че са с латентна туберкулоза, на които е проведена профилактика.


В съответствие с провежданата от МЗ Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” целта е през 2015 г. заболеваемостта да достигне 27 на 100 000 души. Сега тя е 37 на 100 000 души, което е средно ниво за европейския регион на СЗО. МЗ осигурява безплатна диагностика, лечение и профилактика на пациентите с туберкулоза и техните контактни лица. За това през 2009 г. са отделени около 4 милиона и 700 хиляди лв. 130 000 лв. са предоставени за диагностикуми, около 900 000 лв. за лекарства за лечение на туберкулоза, 36 000 лв. за профилактика на контактните на болните.


Средната стойност за болнично лечение на преминал болен с туберкулоза е 600-700 лв. месечно. Само за лечение на пациентите с активна туберкулоза в болнични условия годишно са предоставени 3 милиона и 700 хиляди лв. Изработен е национален регистър на пациентите с туберкулоза по 52 отделни показателя в съответствие с препоръките и по изискванията на СЗО и Европейския център за контрол на заболяванията.


Туберкулозата е заразна болест, към която особено уязвими са хората с отслабен имунитет, децата и възрастните. Всеки може да се зарази при вдишване на въздух, съдържащ туберкулозни бактерии, при кихане, кашляне и отделяне на храчки от пациент с туберкулоза.


Над 500 души ще бъдат изследвани за мултирезистентна туберкулоза в рамките на първото национално проучване за лекарствената резистентност. То ще бъде проведено от Министерството на здравеопазването до края на 2010 година. Проучването предвижда извършването на специфични лабораторни изследвания на пациенти за откриване на туберкулозни бактерии, които са нечувствителни към обичайните лекарства и осигуряване на навременно и качествено лечение .


В изследването са ангажирани клинични и лабораторни специалисти от всички 28 области в страната. Основна роля има Националната референтна лаборатория по туберкулоза към Националния център по заразни и паразитни болести. Нейни специалисти ще извършват високоспециализираните изследвания в тясно сътрудничество с колегите си от лаборатория на Световната здравна организация (СЗО) в Италия. Националното проучване се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.


Мултирезистентната туберкулоза обичайно се открива при пациенти, които не спазват или прекъсват предписания режим за чувствителна на лекарства туберкулоза. Човек може да се зарази и при контакт с болен с белодробна форма на заболяването. Лечението на болни с мултирезистентна туберкулоза продължава около две години. Те задължително се настаняват в болница за период от 6 до 12 месеца, след което лечението им продължава в домашни условия. Около 1000 лв. месечно са необходими за болничен престой на лица с мултирезистентна туберкулоза. От края на миналата година болни с тази форма на заболяването се лекуват в специализираната болница в Габрово. Болни ще получават лечение и в специализираната болница „Св.София” в столицата.


За медикаменти МЗ е осигурило 116 000 евро по линия на Глобалния фонд за борба със СПИН туберкулоза и малария. Средствата са за 2-годишно лечение на 50 пациенти, които средногодишно се регистрират у нас. За всички тях лечението е безплатно независимо дали са здравно-осигурени или не.


По данни на СЗО за 2007 година по света са регистрирани 511 000 болни от мултирезистентна туберкулоза. Сред тях смъртните случаи са 150 000. Тази форма на туберкулоза е сериозен здравен и социален проблем, защото изисква продължително лечение, сериозни финансови средства и е съпроводена с повишена смъртност.

Сподели в: