Върни се горе

Центърът за асистирана репродукция е специализирана структура, която организационно и финансово подпомага български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане.

Други основни функции на центъра включват:

  • Контрол върху дейността по асистирана репродукция и успеваемостта на лечебните заведения, получили финансиране от центъра, съвместно с Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация
  • Организиране и провеждане на дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на центъра
  • Даване на методически указания относно процедурите по отпускане, разходване и отчитане на финансовите средства за асистирана репродукция, предоставени от центъра
  • Провеждане на информационна политика относно дейностите по асистирана репродукция, майчино и детско здравеопазване