Върни се горе

qnka-4.jpg

Дата на раждане: 15.06.1956 г.

Email: ykyurkchieva@mh.government.bg

 

През 1986 година се дипломира като магистър по педагогика във ВПИ Благоевград. През 2004 година завършва магистратура по Стопанско управление към Икономически институт на БАН, а през 2008 година магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт във ФОЗ към Медицински университет София. Започва трудовия си път като учител в с. Рожден обл. Бургаска, след което заема последователно административни длъжности в обществения сектор, народен представител е в 37-то Народно събрание, главен секретар в ИА „Академика“ към МОН, заместник-управител на МДЦ ИСУЛ гр. София, парламентарен секретар в Министерство на здравеопазването, съветник на министъра на здравеопазването по парламентарната дейност. Била е председател на Съвета на директорите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД.