Върни се горе

Teodora-Tabakova-nach.-kabinet-2.jpg

Теодора Табакова

Дата на раждане: 12.04.1989 г.

Email: ttabakova@mh.government.bg

 

 

През 2013 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специализация „Правораздаване“.

През 2017 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ по „Здравен мениджмънт“ във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив.

В периода 2012 г. – 2014 г. работи като главен правен сътрудник в Адвокатско дружество „Рашев и партньори“.

От 2014 г. до 2017 г. работи като юрисконсулт в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

От 2017 г. последователно заема длъжностите старши юрисконсулт и главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ към Министерство на здравеопазването.

На 24 август 2020 г. е назначена на длъжността началник на политическия кабинет на министъра на здравеопазването.

Владее английски език.