Върни се горе

Висшият съвет по фармация се създава към министъра на здравеопазването като консултативен орган, който обсъжда и дава становища по:

  • Основните насоки и приоритети в областта на фармацията
  • Етични проблеми на фармацията
  • Проекти на нормативни актове, свързани с фармацията
  • Научните приоритети в областта на фармацията
  • Програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствените продукти

 

Състав

Съставът на съвета включва петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз, двама представители на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища. Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.

Председател

Проф. д-р Костадин Ангелов, дм. - Министър на здравеопазването

Секретар
Маг. фарм. Таня Гергинова  – Министерство на здравеопазването
Членове  
Д-р Бойко Пенков Заместник-министър на здравеопазването
Маг. фарм. Розалина Кулаксъзова Изпълнителна агенция по лекарствата
Христина Гетова Министерство на здравеопазването
Маг. фарм. Венда Зидарова Министерство на здравеопазването
Маг. фарм. Орлин Недев Министерство на здравеопазването
Проф. Валентина Петкова-Димитрова, дфн ФФ-Медицински университет, София
Проф. д-р Маргарита Касърова-Трайкова, дф  ФФ-Медицински университет, Пловдив
Проф. Диана Иванова, дбн ФФ-Медицински университет, Варна
Доц. Христина Лебанова, дф ФФ-Медицински университет, Плевен
Проф. Асена Стоименова  Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Димитрия Стайкова Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Велина Григорова Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Евгени Григоров Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Венелин Сапунаров Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Милена Цонева Национална здравноосигурителна каса
Маг. фарм. Александра Тошева Национална здравноосигурителна каса
Лиляна Петрова Българска асоциация на помощник-фармацевтите
Доц. д-р Емил Иванов Христов, дф  Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Заповед № РД-02-115/02.10.2020 г.
DOCX файл, 64,2 KB, качен на 06.10.2020

docx document

Заповед № РД-02-92/31.07.2020 г.
PDF файл, 60,5 KB, качен на 04.08.2020

pdf document

Заповед № РД-02-38/05.03.2020 г.
PDF файл, 57,5 KB, качен на 10.04.2020

pdf document

Заповед № РД-02-142/30.10.2019 г.
PDF файл, 129,2 KB, качен на 05.11.2019

pdf document