Върни се горе

Към министъра на здравеопазването се създава Етична комисия за клинични изпитвания, чийто състав се определя със заповед на министъра на здравеопазването и включва редовни и резервни членове. Резервните членове участват в заседанията на комисията и имат право на глас при отсъствието на редовните членове.

Комисията се състои от 7 до 12 редовни членове, включително председател и заместник-председател, които имат квалификация и опит да разгледат и оценят научните, медицинските и етичните аспекти на предложеното клинично изпитване. Комисията включва не по-малко от двама редовни членове с немедицинско образование - представители на двата пола.

Заповеди за определяне на състава на Етичната комисия за клинични изпитвания

Заповед № РД-02-16/31.01.2019 г.
PDF файл, 100,9 KB, качен на 08.02.2019

pdf document

Заповед № РД-02-27/19.02.2019 г.
за допълнение на Заповед № РД-02-16/31.01.2019 г.
PDF файл, 58,8 KB, качен на 16.07.2019

pdf document

Заповед № РД-02-49/05.04.2019 г.
за изменение на Заповед № РД-02-16/31.01.2019 г., допълнена със Заповед № РД-02-27/19.02.2019 г.
PDF файл, 53,2 KB, качен на 16.07.2019

pdf document