Върни се горе

НАРЕЖДАМ:

 

1. Отменям посочените по-долу заповеди, както следва:

1.1. Заповед № РД-16-17/16.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД, ЕИК 000770246;

1.2. Заповед № РД-16-18/16.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата” ЕООД, гр. Балчик, местността „Тузлата”, ЕИК 124517480;

1.3. Заповед № РД-16-19/16.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Габрово” ЕООД, гр. Габрово, ЕИК  000214050;

1.4. Заповед № РД-16-20/16.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве – София” ЕООД, ЕИК 000770257;

1.5. Заповед № РД-16-21/16.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново” ЕООД, с. Марикостиново, община Петрич, ЕИК 101510103;

1.6. Заповед № РД-16-22/16.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - София област” ЕООД, ЕИК 000770225;

1.7. Заповед № РД-16-25/19.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на органи за управление – съвет на директорите на „Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД, София, ЕИК 121461642;

1.8. Заповед № РД-16-26/19.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на органи за управление – съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум” ЕАД, гр. София, ЕИК 831605813;

1.9. Заповед № РД-16-27/19.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на органи за управление – съвет на директорите на „Многопрофилна  болница за активно лечение „Национална кардиологична болница” ЕАД, гр. София, ЕИК 121663601;

1.10. Заповед  № РД-16-28/19.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на органи за управление – съвет на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести - проф. Иван Митев” ЕАД, гр. София, ЕИК 000662790;

1.11. Заповед № РД-16-29/19.01.2024 г.  за откриване на конкурс за избор на органи за управление – съвет на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна”-ИСУЛ" ЕАД“ ЕАД, гр. София, ЕИК 831605806;

1.12. Заповед № РД-16-30/19.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на органи за управление – съвет на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен, ЕИК 114532352;

1.13. Заповед № РД-16-31/19.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на органи за управление – съвет на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК 115576405;

1.14. Заповед № РД-16-32/19.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на органи за управление – съвет на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров” ЕАД, гр. София, ЕИК 000689150;

1.15. Заповед № РД-16-33/19.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на органи за управление – съвет на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов” ЕАД, гр. София, ЕИК 130345786;

1.16. Заповед № РД-16-34/19.01.2024 г. за откриване на конкурс за избор на органи за управление – съвет на директорите на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, ЕИК 130344823.

2. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на доц. д-р Петко Стефановски, дм –  заместник-министър.

3. Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се обяви на електронната страница на Министерство на здравеопазването.

Заповед
pdf файл, 211,6 KB, качен на 22.01.2024

pdf document