Върни се горе

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, в интервю за "Здравей, България" Нова ТВ


Лекарите във Враца трябва да ни повярват и да се върнат на работa. Само така могат да се заработят парите от НЗОК, за да се осигури нормално лечение на гражданите 24 часа в денонощие, а работещите в болницата да получат заплатите си.

Жени Начева: МБАЛ „Христо Ботев“ и МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“ ще влязат в нормален режим на работа

Днес правителството прие решение за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ в размер на 2 223 000 лв. за изплащане на просрочени разходи за персонал за болниците в Ловеч и Враца.

Министър Ананиев: За постигането на универсално здравно покритие са необходими стратегическо и устойчиво сътрудничество на всички нива и целенасочени усилия към най-уязвимите групи

Световната здравна асамблея е върховният орган на Световната здравна организация, който взема решенията и определя политиките на организацията.

Министър Ананиев е на тридневно посещение в Женева за участие в 71-та сесия на Световната здравна асамблея

Фокус на дискусиите в пленарната зала на Световната здравна асамблея тази година ще бъде темата „Здраве за всички: ангажирайте се с универсално здравно покритие“.


Всички новини

За граждани

Проверка на молба за лечение в чужбина

Фонд „Асистирана репродукция" е създаден, за да финансира до три опита ин витро при двойки със стерилитет. Максималната сума, която може да бъде отпусната е 5 000 лв. на процедура.

Ръководен екип

Кирил Ананиев

Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

Жени Начева

Жени Начева

Заместник-министър на здравеопазването

Д-р Бойко Пенков

Д-р Бойко Пенков

Заместник-министър на здравеопазването

Светлана Йорданова

Светлана Йорданова

Заместник-министър на здравеопазването


Всички от екипа

Политика и управление

Постигане на по-добро здраве за гражданите чрез интегрирана профилактика, ранна диагностика и ефективно лечение на заболяванията и уврежданията сред:

  • Децата от 0-1 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 6.8 на 1000 живородени деца през 2020)
  • Децата от 1-9 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 0.24 на 1000 през 2020 г.)
  • Подрастващите и младите хора от 10-19 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 0.32 на 1000 рез 2020 г.)
  • Лицата в икономически активните групи от 20-65 годишна възраст с цел повишаване на работоспособността и снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 4,19 на 1000 през 2020 г.)
  • Възрастните хора над 65 години с цел увеличаване с 20 % на средната продължителност на предстоящият живот на хората след навършване на 65 годишна възраст (до 15,6 години през 2020 г.)
53ee8d94181a2b9a8e8afd9fb8b8f3342772d45b.png