Върни се горе

Вицепремиерът Илко Семерджиев подписа формуляр S2 за лечението на Добринка Колева в чуждестранна клиника

обринка Колева е преминала лечение в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ - София, като становището на лекарите е, че единствената алтернатива за лечение на детето е костно-мозъчна трансплантация.


Всички новини

За граждани

Проверка на молба за лечение в чужбина

Фонд „Асистирана репродукция" е създаден, за да финансира до три опита ин витро при двойки със стерилитет. Максималната сума, която може да бъде отпусната е 5 000 лв. на процедура.

Политика и управление

Постигане на по-добро здраве за гражданите чрез интегрирана профилактика, ранна диагностика и ефективно лечение на заболяванията и уврежданията сред:

  • Децата от 0-1 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 6.8 на 1000 живородени деца през 2020)
  • Децата от 1-9 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 0.24 на 1000 през 2020 г.)
  • Подрастващите и младите хора от 10-19 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 0.32 на 1000 рез 2020 г.)
  • Лицата в икономически активните групи от 20-65 годишна възраст с цел повишаване на работоспособността и снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 4,19 на 1000 през 2020 г.)
  • Възрастните хора над 65 години с цел увеличаване с 20 % на средната продължителност на предстоящият живот на хората след навършване на 65 годишна възраст (до 15,6 години през 2020 г.)

Ръководен екип

Д-р Илко Семерджиев

Д-р Илко Семерджиев

Министър на здравеопазването

Д-р Атанас Кундурджиев

Д-р Атанас Кундурджиев

Заместник-министър на здравеопазването

Д-р Галин Каменов

Д-р Галин Каменов

Заместник-министър на здравеопазването

Любомир Гайдов

Любомир Гайдов

Заместник-министър на здравеопазването


Всички от екипа