Върни се горе

Д-р Петър Москов министър на здравеопазването в интервю за „Тази неделя“ , БТВ


Нека да кажем, че само в София преди 7 месеца средно имаше между 12 и 13 екипа на дежурство, сега са между 24 и 27. Това са по няколко души допълнителен екип, които са се влели отново в редиците на „Спешната помощ”

Започва лятната антиспин кампания на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“

За дванадесети пореден път Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването открива „Националната лятна кампания за безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ и СПИН“.

Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция по лекарствата и Агенцията по лекарствата и медицинските изделия на Сърбия (ALIMS)

Сътрудничеството между двете страни в тази област е от съществено значение за осигуряването на единни стандарти на регулация в Европа.


Всички новини

За граждани

Проверка на молба за лечение в чужбина

Фонд „Асистирана репродукция" е създаден, за да финансира до три опита ин витро при двойки със стерилитет. Максималната сума, която може да бъде отпусната е 5 000 лв. на процедура.

Политика и управление

Постигане на по-добро здраве за гражданите чрез интегрирана профилактика, ранна диагностика и ефективно лечение на заболяванията и уврежданията сред:

  • Децата от 0-1 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 6.8 на 1000 живородени деца през 2020)
  • Децата от 1-9 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 0.24 на 1000 през 2020 г.)
  • Подрастващите и младите хора от 10-19 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 0.32 на 1000 рез 2020 г.)
  • Лицата в икономически активните групи от 20-65 годишна възраст с цел повишаване на работоспособността и снижаване на смъртността с 20% за 10 годишен период (до 4,19 на 1000 през 2020 г.)
  • Възрастните хора над 65 години с цел увеличаване с 20 % на средната продължителност на предстоящият живот на хората след навършване на 65 годишна възраст (до 15,6 години през 2020 г.)

Ръководен екип

Д-р Петър Москов

Д-р Петър Москов

Министър на здравеопазването

Д-р Ваньо Шарков

Д-р Ваньо Шарков

Заместник-министър на здравеопазването

Д-р Бойко Пенков

Д-р Бойко Пенков

Заместник-министър на здравеопазването

Д-р Адам Персенски

Д-р Адам Персенски

Заместник-министър на здравеопазването


Всички от екипа