Върни се горе

Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита

Заповед № РД-01-83/02.03.2017 г.

Заповед № РД-01-83/02.03.2017 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-13/16.05.2016 г.
PDF файл, 105,1 KB, качен на 02.03.2017

pdf document

Заповед № РД-01-55/03.02.2017 г.

Заповед № РД-01-55/03.02.2017 г.
PDF файл, 452,9 KB, качен на 03.02.2017

pdf document

Заповед № РД-01-12/13.01.2017 г.

Заповед № РД-01-12/13.01.2017 г.
За утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2017 г.
PDF файл, 2,1 MB, качен на 13.01.2017

pdf document

Приложение към Заповед № РД-01-157/02.05.2017 г.
PDF файл, 5,7 MB, качен на 12.05.2017

pdf document

Заповед № РД-01-5/06.01.2017 г.

Заповед № РД-01-5/06.01.2017 г.
PDF файл, 661,7 KB, качен на 11.01.2017

pdf document

Заповед РД-01-1/04.01.2017 г.

Заповед РД-01-1/04.01.2017 г.
PDF файл, 104,5 KB, качен на 05.01.2017

pdf document

Заповед № РД-01-416/19.12.2016 г.

Заповед № РД-01-416/19.12.2016 г.
PDF файл, 767,6 KB, качен на 27.12.2016

pdf document

Заповед № РД-01-421/20.12.2016 г.

Заповед № РД-01-421/20.12.2016 г.
за допълнение на отчетните форми по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2016 г.
PDF файл, 113,4 KB, качен на 22.12.2016

pdf document

Заповед № РД-01-420/20.12.2016 г.

Заповед № РД-01-420/20.12.2016 г.
. за допълнение на Указания за извършване на контрол върху дейността на лечебните заведения по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2016 г.
PDF файл, 383,3 KB, качен на 22.12.2016

pdf document

Заповед № РД-01-417/19.12.2016 г.

Заповед № РД-01-417/19.12.2016 г.
PDF файл, 89,7 KB, качен на 19.12.2016

pdf document