Върни се горе

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Заповед № РД-01-428/22.12.2017 г.

Заповед № РД-01-428/22.12.2017 г.
За утвърждаване на Методика за изработване на областна здравна карта.
PDF файл, 894,3 KB, качен на 28.12.2017

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

Заповед № РД-01-416/07.12.2017 г.

Заповед № РД-01-416/07.12.2017 г.
Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, съгласно приложението.
PDF файл, 2,2 MB, качен на 08.12.2017

pdf document

Заповед № РД-01-409/01.12.2017 г.

Заповед № РД-01-409/01.12.2017 г.
PDF файл, 506,4 KB, качен на 01.12.2017

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости

Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди

Заповед № РД-01-337/26.09.2017 г.

Заповед № РД-01-337/26.09.2017 г.
PDF файл, 61,4 KB, качен на 27.09.2017

pdf document

Заповед № РД-19-3/15.09.2017 г.

Заповед № РД-19-3/15.09.2017 г.
PDF файл, 10,9 MB, качен на 20.09.2017

pdf document

Заповед № РД-01-326/08.09.2017 г.

Заповед № РД-01-326/08.09.2017 г.
PDF файл, 96,8 KB, качен на 08.09.2017

pdf document