Върни се горе

Заповед № РД-01-146/29.05.2018 г.

Заповед № РД-01-146/29.05.2018 г.
За утвърждаване на списък на лекарствените продукти по чл.266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
PDF файл, 333,5 KB, качен на 30.05.2018

pdf document

Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г.

Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г.
За утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
PDF файл, 456,8 KB, качен на 30.03.2018

pdf document

Приложения
PDF файл, 751,3 KB, качен на 02.04.2018

pdf document

Заповед № РД 01-76/14.03.2018 г.

Заповед № РД 01-76/14.03.2018 г.
За изменение на Заповед № РД-01-214/16.06.2017 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 14.03.2018

pdf document

Заповед № РД-01-70/02.03.2018 г. - за определяне на регионалните здравни инспекции, които да провеждат обучения за придобиване на квалификация за изпълнител на ДДД

Заповед № РД-01-70/02.03.2018 г.
за определяне на регионалните здравни инспекции, които да провеждат обучения за придобиване на квалификация за изпълнител на ДДД
PDF файл, 85,8 KB, качен на 06.03.2018

pdf document

Заповед № РД-01-55/12.02.2018 г.

Заповед № РД-01-55/12.02.2018 г.
за изменение на Заповед № РД-01-428/22.12.2017 г. за утвърждаване на Методика за изработване на областна здравна карта
PDF файл, 113,2 KB, качен на 12.02.2018

pdf document

Заповед № РД-01-23/22.01.2018 г.

Заповед № РД-01-23/22.01.2018 г.
PDF файл, 2,2 MB, качен на 22.01.2018

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Заповед № РД-01-428/22.12.2017 г.

Заповед № РД-01-428/22.12.2017 г.
За утвърждаване на Методика за изработване на областна здравна карта.
PDF файл, 894,3 KB, качен на 28.12.2017

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

Заповед № РД-01-416/07.12.2017 г.

Заповед № РД-01-416/07.12.2017 г.
Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, съгласно приложението.
PDF файл, 2,2 MB, качен на 08.12.2017

pdf document