Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Период на обществената консултация: от 02.10.2018 г. до 15.10.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 273,7 KB, качен на 01.10.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 269,7 KB, качен на 01.10.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването
Период на обществената консултация: от 28.09.2018 г. до 27.10.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: atemelkova@mh.government.bg
PDF файл, 214,1 KB, качен на 27.09.2018

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 513,8 KB, качен на 27.09.2018

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 705,7 KB, качен на 27.09.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения
Период на обществената консултация: от 13.09.2018 г. до 12.10.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nspiridonova@mh.government.bg
PDF файл, 356,9 KB, качен на 12.09.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 224,2 KB, качен на 12.09.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България

Мотиви
PDF файл, 337,5 KB, качен на 29.08.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.
Период на обществената консултация: от 29.08.2018 г. до 27.09.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg
PDF файл, 241,2 KB, качен на 28.08.2018

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 422,1 KB, качен на 28.08.2018

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 802,1 KB, качен на 28.08.2018

pdf document

Проект на Правилник за допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

Проект на Правилник за допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“
Период на обществената консултация: от 29.08.2018 г. до 27.09.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 185,7 KB, качен на 28.08.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 198,1 KB, качен на 28.08.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: от 24.08.2018 г. до 22.09.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 832,8 KB, качен на 23.08.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 199,7 KB, качен на 23.08.2018

pdf document

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето
Период на обществената консултация: 07.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: hgetova@mh.government.bg
PDF файл, 185,6 KB, качен на 06.08.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 371,8 KB, качен на 06.08.2018

pdf document

Предварителна оценка на въздействието
PDF файл, 590,7 KB, качен на 06.08.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Проект на Наредба за здравните изисквания към обществените перални

Проект на Наредба за здравните изисквания към обществените перални
Период на обществената консултация: от 26.07.2018 г. до 24.08.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 439,4 KB, качен на 25.07.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 207,4 KB, качен на 25.07.2018

pdf document