Върни се горе

Проект на Постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Златица

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 280 от 2004 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 280 от 2004 г.
на Министерския съвет за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“
PDF файл, 46,7 KB, качен на 07.07.2016

pdf document

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалист

Проект на Наредба за определяне на заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците и които представляват пречка за заемане на длъжността педагогически специалист

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България