Върни се горе

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“

Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Наредба за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения

Мотиви
PDF файл, 198,6 KB, качен на 19.10.2016

pdf document

Приложение
PDF файл, 198,1 KB, качен на 19.10.2016

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия”

Мотиви
PDF файл, 202,7 KB, качен на 17.10.2016

pdf document

Проект на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология”

Мотиви
PDF файл, 199,0 KB, качен на 17.10.2016

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“