Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗЛПХМ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗЛПХМ
, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Период на обществената консултация: 26.04.2019 г. до 09.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 403,6 KB, качен на 25.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 182,1 KB, качен на 25.04.2019

pdf document

Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система
Период на обществената консултация: 24.04.2019 г. до 23.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
nspiridonova@mh.government.bg
PDF файл, 551,4 KB, качен на 23.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 220,5 KB, качен на 23.04.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 19.04.2019 г. до 18.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 1,0 MB, качен на 18.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 444,6 KB, качен на 18.04.2019

pdf document

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Хематология“

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Хематология“
Период на обществената консултация: 12.04.2019 г. до 11.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 5,7 MB, качен на 11.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 367,3 KB, качен на 11.04.2019

pdf document

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Ушно-носно-гърлени болести“

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Ушно-носно-гърлени болести“
Период на обществената консултация: 12.04.2019 г. до 11.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 853,9 KB, качен на 11.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 366,0 KB, качен на 11.04.2019

pdf document

Поект на Фармако-терапевтично ръководство по „Медицинска онкология“

Поект на Фармако-терапевтично ръководство по „Медицинска онкология“
Период на обществената консултация: 12.04.2019 г. до 11.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 1,6 MB, качен на 11.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 390,5 KB, качен на 11.04.2019

pdf document

Проект на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания

Проект на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания
Период на обществената консултация: 12.04.2019 г. до 11.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 1,5 MB, качен на 11.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 377,1 KB, качен на 11.04.2019

pdf document

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Очни болести“

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Очни болести“
Период на обществената консултация: 09.04.2019 г. до 08.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 765,1 KB, качен на 08.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 373,5 KB, качен на 08.04.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г.
за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 95 от 2011 г., доп. ДВ. бр.24 от 2013 г.)

Период на обществената консултация: 05.04.2019 г. до 04.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 479,2 KB, качен на 04.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 372,3 KB, качен на 04.04.2019

pdf document

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Ревматология“

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Ревматология“
Период на обществената консултация: 02.04.2019 г. до 01.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 2,2 MB, качен на 01.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 369,2 KB, качен на 01.04.2019

pdf document