Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2011 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2011 г.
за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти

Период на обществената консултация: 18.07.2019 г. до 16.08.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 665,3 KB, качен на 17.07.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 350,5 KB, качен на 17.07.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация
Период на обществената консултация: 05.07.2019 г. до 03.08.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 359,1 KB, качен на 04.07.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 548,5 KB, качен на 04.07.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г.
за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 95 от 2011 г., доп. ДВ. бр.24 от 2013 г.)

Период на обществената консултация: 05.07.2019 г. до 03.08.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 483,0 KB, качен на 04.07.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 372,3 KB, качен на 04.07.2019

pdf document

Проект на Наредба за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“

Проект на Наредба за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“
Период на обществената консултация: 26.06.2019 г. до 25.07.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 452,0 KB, качен на 25.06.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 373,0 KB, качен на 25.06.2019

pdf document

Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата

Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата
Период на обществената консултация: 12.06.2019 г. до 11.07.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
NBogdanov@hdp.bg и mtyufekchieva@mh.government.bg
PDF файл, 354,4 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 252,7 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Приложение № 1 към чл. 19
PDF файл, 432,8 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Приложение № 2 към чл. 20, ал. 4
PDF файл, 181,0 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Приложение № 3 към чл. 22, ал.4, т.1
PDF файл, 216,3 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Приложение  № 4 към чл. 24, ал. 3
PDF файл, 525,7 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Приложение № 5 към чл. 24, ал. 4
PDF файл, 379,9 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Приложение № 6 към чл. 24, ал.4, т.2
PDF файл, 501,6 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Приложение № 7 към чл.26
PDF файл, 193,6 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
Период на обществената консултация: 11.06.2019 г. - 10.07.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 464,9 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 250,6 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
Период на обществената консултация: 11.06.2019 г. - 10.07.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nmikushinska@mh.government.bg
PDF файл, 465,2 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 355,3 KB, качен на 10.06.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия
по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г.

Период на обществената консултация: 07.06.2019 г. - 20.06.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 430,0 KB, качен на 06.06.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 769,2 KB, качен на 06.06.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 464,4 KB, качен на 06.06.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 31.05.2019 г. - 13.06.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 195,7 KB, качен на 30.05.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 802,3 KB, качен на 30.05.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 619,3 KB, качен на 30.05.2019

pdf document