Върни се горе

Д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването

Дата на раждане: 09.01.1956 г. 

Emailbpenkov@mh.government.bg

 

Образование

 • 1980 г. - Магистър по медицина, Медицинска академия, София
 • 1988 г. - Специалност по „Вътрешни болести”, Медицинска академия, София
 • 1992 г. - Курс по планиране и мениджмънт, управление на човешките ресурси, болници - цели и стратегии
 • 1993 г. - Диплома „Здравен мениджмънт”, Canterburry Business School, Великобритания
 • 1993 г. - Специалност по „Белодробни болести”, Медицински университет, София
 • 1994 г.  – Диплома „Администрация в здравеопазването”, JICA, Япония
 • 1997 г. – Специалност  „Социална медицина обществено здраве и здравен мениджмънт”
 • 1997 г. - Болничен мениджмънт, Медицински университет, София
 • 2002 г. – Магистър „Стопанско управление - Здравен мениджмънт”, Университет „Проф. Асен Златаров”, Бургас 

Трудов стаж

 • 13 юни 2013 – август 2014 – Заместник-министър на здравеопазването
 • юли 2012 г. – 4 юни 2013 г. – Управител на МБАЛ „СОФИЯМЕД” ООД
 • 2010 г. – 2012 г. – Контрольор на Специализирана болница за долекуване и   рехабилитация, гр. Роман
 • 2009  г. – 2012 г. – НЦЗИ/НЦОЗА
 • 2008 г. – 2009 г. - Ръководител на проект за анализ и изработване на Национални програми и профилактични програми за лица в неравностойно положение с дефиниране на здравно политически цели и задачи при осигуряване на достъп до съвременно здравеопазване на ромите в България;  Бернард Брус Интернешънал, Париж, Франция
 • 2004 г. – 2009 г. – Заместник-председател на Съвета на директорите на ДОМ „Здраве” АД
 • 2003  г. – 2009 г. – Директор на Сайтонет София Тъканна банка ООД
 • 2002 г.  – 2009 г. – Директор на Международен институт по здравеопазване и здравноосигуряване
 • 2001 г. - 2002 г. – Главен изпълнителен директор на Здравноосигурителна компания „Закрила” АД
 • 1999 г. – 2001г. – Директор на НЗОК
 • 1999 г. – 1999 г. – Заместник-директор на НЗОК
 • 1994 г. – 1999 г. - Началник отдел „Международно сътрудничество”, Министерство на здравеопазването
 • 1992 г. – 1993 г. – Медицински управител на Университетска болница за белодробни заболявания
 • 1981 г. – 1992 г. -  Главен асистент в Научен институт за белодробни болести
 • 1980 г. – 1981 г. – Лекар, завеждащ спешна медицинска помощ в Ботевградската районна болница

Членство в неправителствени организации

 • от 2004 г. до 2013 г. - член на Управителния съвет и Председател на Комисията по етика на Българската асоциация на тъканните банки и член на Генералната асамблея на Европейската асоциация на тъканните банки

Езикови умения

 • Майчин език - български език
 • Други езици - английски и руски език