Върни се горе

Листовки за пациента на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти без лекарско предписание и регистър на лекарствени продукти може да откриете на интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата .

Министерство на здравеопазването осигурява медикаменти извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Те са за лечение на злокачествени заболявания, инфекциозни заболявания и за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение.

Тези лекарства  се предписват от лекари, които притежават специалност по профила на заболяването и работят в болница или диспансер. За целта преди това пациентът е необходимо да получи направление от личния си лекар за преглед от специалист. Не се дължи потребителска такса както за получаване на направление, така и за посещението при лекаря-специалист. Лекарствените продукти се предписват по предложение на лекаря-специалист, което се одобрява от комисия в състав от най-малко трима лекари, определена със заповед на ръководителя на лечебното заведение. Веднага след това медикаментите се дават на пациента в лечебното заведение.

Лекарства, които се финансират от НЗОК

МЗ прехвърли част от медикаментите, които осигуряваше на НЗОК. Това са лекарствата за редки заболявания, хормоналната терапия при онкологични заболявания и поддържащата терапия за хора с трансплантации. Тези групи медикаменти се поемат от Националната здравноосигурителна каса. 

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща и критериите, по които се отпускат лекарствените продукти са публикувани на интернет страницата на НЗОК в рубрика Лекарства .