Върни се горе

Повторна покана за избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на СБР-НК ЕАД

Покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на СБПЛРПФЗ - „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Велинград

Покана за избор на финансова институция за комплексно банково обслужване и други финансови услуги на „МБАЛ Д-р Никола Василиев“ АД гр. Кюстендил

Покана за избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на СБР-НК ЕАД

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна или финансова институция за нуждите на СБАЛПФЗ-София област ЕООД

Покана избор на финансова институция за предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги на „МБАЛ Д-р Никола Василиев“ АД гр. Кюстендил

Повторна покана за избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД

Покана за избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2018г.

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 31.12.2018 г.