Върни се горе

Покана за избор на обслужваща финансоваинституция за комплексно банково обслужване за нуждите на „СБР - Бургаски минерални бани“ ЕАД, гр. Бургас

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. гр. Варна

Повторна покана за за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за срок от две години за нуждите на СБПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД

Повторна покана за избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 31.03.2017 г.

Обобщена информация по търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2017 г.

Покана за за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за срок от две години за нуждите на СБПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД

Покана за избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Технически спецификации
PDF файл, 320,9 KB, качен на 26.04.2017

pdf document

Методика за оценка
DOC файл, 196,0 KB, качен на 26.04.2017

doc document

Оферта за обособена позиция № 1
DOCX файл, 25,5 KB, качен на 26.04.2017

docx document

Оферта за обособени позиции №№2-4
DOCX файл, 25,1 KB, качен на 26.04.2017

docx document

Проект на договор
DOCX файл, 26,9 KB, качен на 26.04.2017

docx document

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП
DOCX файл, 18,6 KB, качен на 26.04.2017

docx document