Върни се горе

Повторна покана за избор на кредитна институция за предоставяне на кредит в размер на 2 млн. лв. на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Покана за избор на кредитна институция за предоставяне на кредит в размер на 2 млн. лв. на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Повторна покана за избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБР-Котел“ ЕООД

Покана за избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБР-Котел“ ЕООД

Покана за избор на втора обслужваща банка за нуждите на МБАЛ ”Проф. д-р П.Стоянов”АД гр.Ловеч

Повторна покана за представяне на оферта за комплексно банково обслужване на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД за срок от една година

Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБАЛОЗ – София област“ ЕООД

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на “Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД

Покана за представяне на оферта за комплексно банково обслужване на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД за срок от една година

Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на комплексно банково обслужване на „МБАЛ - Шумен“ АД