Върни се горе

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на комплексно банково обслужване за нуждите „НСБФТР“ ЕАД, гр. София

Обобщена информация по търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2017 г.

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 30.06.2017 г.

Повторна покана за избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване за нуждите на „СБР - Бургаски минерални бани“ ЕАД, гр. Бургас

Покана за избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване за нуждите на „СБР - Бургаски минерални бани“ ЕАД, гр. Бургас

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. гр. Варна

Повторна покана за за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за срок от две години за нуждите на СБПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД

Повторна покана за избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД