Върни се горе

Покана за предоставяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител на финансови услуги за нуждите на „СБПЛРВБ - Мездра“ ЕООД

Покана за ибор на банкова институция за извършване на банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД

Повторна покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД

Покана за подаване на оферти за комплексно банково обслужване и други финансови услуги на УМБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕАД гр. София за срок от две години

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД

Покана за предоставяне на оферта за комплексно банково обслужване за нуждите на „МБАЛ - Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик и дъщерното дружество „МЦДП - Вива“ ЕООД

Повторна покана за избор на изпълнител на финансови услуги за комплексно банково обслужване за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване за срок от 2 (две) календарни години и 6 (шест) месеца на „УСБАЛО“

Повторна покана за избор на финансова институция за представяне на оферта за комплексно банково обслужване на СБАЛДБ „проф Иван Митев”ЕАД за срок от две години

Повторна покана за избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ ”Проф. д-р П.Стоянов”АД гр.Ловеч”