Върни се горе

Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.

Показатели по отделните бюджетни програми на Министерство на здравеопазването за 2015 г.

Показатели по отделните бюджетни програми по области на политики и/или бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2015 г.
В рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (ЗДБРБ за 2015 г.)
XLSX файл, 23,5 KB, качен на 08.01.2015

xlsx document

Национален рамков договор за денталните дейности между НЗОК и Българския зъболекарски съюз за 2015 г

Национален рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и Българския лекарски съюз за 2015 г.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г.

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020

Работен план
PDF файл, 331,7 KB, качен на 18.05.2016

pdf document

Финансов разчет
PDF файл, 296,0 KB, качен на 18.05.2016

pdf document

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-217 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Национална програма за първична профилактика на рак на маточната шийка в Република България 2012 -2016 г.