Върни се горе

Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения - търговски дружества

Приложение 1 - Отчетна форма болници
XLSM файл, 1,8 MB, качен на 30.03.2018

xlsm document

Приложение 2 - Указания
PDF файл, 356,4 KB, качен на 30.03.2018

pdf document

Допълнение към указанията
PDF файл, 214,3 KB, качен на 19.10.2018

pdf document

Приложение 3 - Бизнес програма
PDF файл, 506,4 KB, качен на 30.03.2018

pdf document

Приложение 3 - Бизнес програма
XLSM файл, 1,4 MB, качен на 14.08.2018

xlsm document