Върни се горе

Задължителни имунизации и реимунизации

Съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст:

 • всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза /БЦЖ/ и срещу хепатит Б до изписването им от родилния дом
 • от втори, трети и четвърти месец децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, както и срещу хепатит Б, ако ваксината срещу хепатит Б е в състава на многокомпонентна ваксина
 • ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентна ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец
 • между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба
 • от дванадесетия месец децата се ваксинират срещу пневмококови инфекции, но не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием
 • от тринадесетия месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит
 • от шестнадесетия месец децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б инфекции, но не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием

Имунизацията се счита за завършена при: 

 • три приема рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип Б; в случаите, когато за изпълнение на Имунизационния календар се прилагат многокомпонентни ваксини, съдържащи ваксина срещу хепатит тип Б, приемите й са четири
 • три приема комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш с ацелуларна коклюшна компонента и дифтерийна компонента с пълна имуногенност
 • три приема инактивирана полиомиелитна ваксина
 • три приема конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б инфекции
 • три приема конюгирана ваксина срещу пневмококови инфекции
 • един прием на комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола

Реимунизации

 • на 6 г. възраст - реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит
 • на 7 г. възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба
 • на 11 г. възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба
 • на 12 г. възраст - реимунизация срещу морбили, рубеола и паротит и реимунизация срещу тетанус и дифтерия
 • на 17 г. възраст - реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба и реимунизация срещу тетанус и дифтерия
 • при навършване на 25 години, както и на всеки 10 години - реимунизация срещу тетанус и дифтерия

При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните профилактични имунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента. 

За здравноосигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка Регионална здравна инспекция на територията на областните градове.


Препоръчителни имунизации

Освен задължителните, съществуват и т.нар. препоръчителни имунизации. Те се извършват по желание на пациента с ваксина и се извършва срещу заплащане. Тук се включват имунизациите срещу хепатит А, хепатит Б, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили, паротит, рубеола, грип, менингококови, пневмококови, хемофилус тип Б, ротавирусни инфекции, коремен тиф, бяс, жълта треска и инфекции с човешки папиломен вирус при лица в неимунизационна възраст и такива в риск от различно естество (лица в неимунизационна възраст с придружаващи заболявания, пътуващи в региони с ендемична активност на съответната инфекция и др.)