Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 54, от дата 16.06.2020 г.
PDF файл, 237,1 KB, качен на 18.06.2020

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ

Наредба за отменяне на Наредба № 38 от 2004 г.

Наредба за отменяне на Наредба № 38 от 2004 г.
За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 43, от дата 13.05.2020 г.
PDF файл, 189,7 KB, качен на 13.05.2020

pdf document

Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България

Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 19, от дата 06.03.2020 г.
PDF файл, 332,8 KB, качен на 06.03.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Правила за Добра фармацевтична практика

Правила за Добра фармацевтична практика
PDF файл, 277,9 KB, качен на 10.01.2020

pdf document

Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 98, от дата 13.12.2019 г.
PDF файл, 204,2 KB, качен на 13.12.2019

pdf document

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12
PDF файл, 2,3 MB, качен на 13.12.2019

pdf document