Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
Издадена от Министъра на околната среда и водите, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на здравеопазването, Министъра на икономиката и Министъра на енергетиката брой 102, от дата 23.12.2016 г.
PDF файл, 360,0 KB, качен на 27.12.2016

pdf document

Наредба № 12 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“

Наредба № 12 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 99, от дата 13.12.2016 г.
PDF файл, 384,7 KB, качен на 14.12.2016

pdf document

Образци на документи
PDF файл, 1,4 MB, качен на 14.12.2016

pdf document

Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета

Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
Издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на здравеопазването, брой 95, от дата 29.11.2016 г.
PDF файл, 437,8 KB, качен на 29.11.2016

pdf document

Наредба № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения

Наредба № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 94, от дата 25.11.2016 г.
PDF файл, 276,3 KB, качен на 29.11.2016

pdf document

Наредба № 10 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“

Наредба № 10 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 94, от дата 25.11.2016 г.
PDF файл, 356,5 KB, качен на 29.11.2016

pdf document

Наредба № 9 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Наредба № 9 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 94, от дата 25.11.2016 г.
PDF файл, 536,2 KB, качен на 29.11.2016

pdf document

Наредба № 6 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“

Наредба № 6 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 93, от дата 23.11.2016 г.
PDF файл, 375,0 KB, качен на 29.11.2016

pdf document

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 92, от дата 22.11.2016 г. и брой 93, от дата 23.11.2016 г.
PDF файл, 239,9 KB, качен на 29.11.2016

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса