Върни се горе

Постановление № 377 от 27 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Постановление № 368 от 19 декември 2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Постановление № 367 от 19 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Постановление № 366 от 19 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Постановление № 308 от 5 декември 2019 г.

Постановление № 308 от 5 декември 2019 г.
за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч

Обнародвано в Държавен вестник, брой: 97, от дата 10.12.2019 г.
PDF файл, 193,6 KB, качен на 12.12.2019

pdf document

Постановление № 305 от 5 декември 2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

Постановление № 305 от 5 декември 2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Обнародвано в Държавен вестник, брой: 97, от дата 10.12.2019 г
PDF файл, 207,3 KB, качен на 12.12.2019

pdf document

Постановление № 267 от 22 октомври 2019 г.

Постановление № 267 от 22 октомври 2019 г.
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.

Обнародвано в Държавен вестник, брой: 84, от дата 25.10.2019 г.
PDF файл, 348,2 KB, качен на 25.10.2019

pdf document

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 4
PDF файл, 772,5 KB, качен на 25.10.2019

pdf document

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 4
PDF файл, 1,3 MB, качен на 25.10.2019

pdf document

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 4
PDF файл, 814,1 KB, качен на 25.10.2019

pdf document

Приложение № 4 към чл. 8, ал. 1
PDF файл, 832,9 KB, качен на 25.10.2019

pdf document

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 3
PDF файл, 775,7 KB, качен на 25.10.2019

pdf document

Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2
PDF файл, 772,0 KB, качен на 25.10.2019

pdf document

Приложение № 9 към чл. 24, ал. 8
PDF файл, 828,9 KB, качен на 25.10.2019

pdf document

Приложение № 11 към чл. 56, ал. 1
PDF файл, 746,4 KB, качен на 25.10.2019

pdf document

Постановление № 195 от 2 август 2019 г.

Постановление № 195 от 2 август 2019 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

Обнародвано в Държавен вестник, брой: 62, от дата 06.08.2019 г.
PDF файл, 200,5 KB, качен на 20.08.2019

pdf document

Постановление № 168 от 4 юли 2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

Постановление № 168 от 4 юли 2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Обнародвано в Държавен вестник, брой: 54, от дата 09.07.2019 г.
PDF файл, 205,4 KB, качен на 09.07.2019

pdf document

Постановление № 153 от 20 юни 2019 г. за одобряване на допълни­телни разходи по бюджета на Ми­нистерството на здравеопазването за 2019 г.