Върни се горе

Акушерство и гинекология

Анестезия и интензивно лечение

Асистирана репродукция

Вирусология

Медицински стандарт "Вирусология"
PDF файл, 506,6 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Гастроентерология

Медицински стандарт "Гастроентерология"
PDF файл, 363,7 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Гръдна хирургия

Медицински стандарт "Гръдна хирургия"
PDF файл, 1,8 MB, качен на 19.04.2017

pdf document

Диализно лечение

Медицински стандарт "Диализно лечение"
PDF файл, 562,0 KB, качен на 23.11.2010

pdf document

Ендокринология и болести на обмяната

Зъботехника

Медицински стандарт "Зъботехника"
PDF файл, 415,3 KB, качен на 16.01.2004

pdf document

Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки

Кардиология

Медицински стандарт "Кардиология"
PDF файл, 560,6 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Кардиохирургия

Медицински стандарт "Кардиохирургия"
PDF файл, 405,7 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Клинична имунология

Клинична лаборатория

Клинична патология

Клинична токсикология

Клинична хематология

Кожни и венерически болести

Лицево-челюстна хирургия

Лъчелечение

Медицински стандарт "Лъчелечение"
PDF файл, 466,9 KB, качен на 27.08.2010

pdf document

Медицинска генетика

Медицинска онкология

Медицинска паразитология

Микробиология

Медицински стандарт "Микробиология"
PDF файл, 334,5 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Неврохирургия

Медицински стандарт "Неврохирургия"
PDF файл, 446,6 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Неонатология

Неонатология
PDF файл, 555,4 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Нервни болести

Медицински стандарт "Нервни болести"
PDF файл, 460,0 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Нефрология

Медицински стандарт "Нефрология"
PDF файл, 358,1 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Нуклеарна медицина

Медицински стандарт "Нуклеарна медицина"
PDF файл, 808,3 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Образна диагностика

Обща медицинска практика

Ортопедия и травматология

Очни болести

Медицински стандарт "Очни болести"
PDF файл, 477,1 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Педиатрия

Медицински стандарт "Педиатрия"
PDF файл, 1,7 MB, качен на 19.04.2017

pdf document

Пневмология и фтизиатрия

Превенция и контрол на вътреболничните инфекции

Професионални болести

Пластично-възтановителна и естетична хирургия

Психиатрия

Медицински стандарт "Психиатрия"
PDF файл, 911,2 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Ревматология

Медицински стандарт "Ревматология"
PDF файл, 1,1 MB, качен на 19.04.2017

pdf document

Спешна медицина

Медицински стандарт "Спешна медицина"
PDF файл, 1,4 MB, качен на 15.01.2016

pdf document

Трансплантация на органи, тъкани и клетки

Трансфузионна хематология

Урология

Медицински стандарт "Урология"
PDF файл, 632,5 KB, качен на 18.11.2015

pdf document

Ушно-носно-гърлени болести

Физикална и рехабилитационна медицина

Хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия