Върни се горе

 • Лечение в чужбина

  Кандидатстване за финансиране и съфинансиране на лечение в чужбина. Движение на молбите.

  НЕЛК и ТЕЛК

  Експертиза на трайно намалената работоспособност от ТЕЛК и НЕЛК - изисквания при кандидатстване, процедура и документи.

  Донорство и трансплантации

  Информация за донори и нуждаещи се от трансплантация. Видове трансплантации и законодателство.

 • Асистирана репродукция

  Информация за Фонд "Асистирана репродукция" и процедури по кандидатстване за финансиране.

  Достъп до медицинска помощ

  Денонощен достъп до медицинска помощ. Право на профилактичен преглед. Потребителски такси.

  Медикаменти

  Медикаменти извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - за лечение на злокачествени заболявания, инфекциозни заболявания.

 • Имунизации

  Имунизационен календар - задължителни и препоръчителни профилактични имунизации и реимунизации.

  Осигуровки

  Здравноосигурителни вноски, осигуряване на самоосигуряващи се лица и информация за осигуровки на български граждани, живеещи в чужбина.

  Здравословен начин на живот

  Съвети за здравословно хранене. Как да се предпазваме от жегите. Указания за диагностициране на зависимости и възможности за лечение.

 • Рехабилитация и балнеотуризъм

  Лечебно-рехабилитационни заведения, разположени в райони, богати на естествени лечебни фактори – минерални води, лечебна кал и подходящ микроклимат.

  Права и задължения на пациента

  Информация за правата и задълженията на гражданите и чужденците. Европейска харта и представителна организация за защита на пациентите.

  Световни здравни дни

  Международно признати дни за превенция и профилактика на социално-значими заболявания.