Върни се горе

Проф. Николай Петров, Министър на здравеопазването

Дата на раждане: 29 август 1959 г.

Emailminister@mh.government.bg 

Роден e на 29 август 1959 г. в гр. Средец.

Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1985 г.

В периода 1989-1991 г. работи като клиничен ординатор; началник на Отделение по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение във Военна болница, Бургас (1991-1992 г.); ординатор, асистент, старши и главен асистент във ВМА – София (1992-2004 г.).

Специализира във Франция, Швейцария, САЩ. През 2002 г. завършва курс по „Реанимация и интензивна медицина при медицинското осигуряване на международни военни мисии на НАТО”, Франция.  Придобива диплома по „Международно право на военните конфликти” (2004 г.), Spies, Швейцария; диплома по „Регионална и проводна анестезия” (2003 г.), Страсбург, Франция. Защитава степен „Магистър” по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” в МУ, София (2007 г.) и специалност по „Спешна медицина” в МУ, София (2008 г.).

Придобива образователна и научна степен „Доктор” през 2001 г.; през 2002 г. е избран за „Доцент”; през 2011 г. придобива научна степен „Доктор на медицинските науки”, а през 2012 г. е избран за „Професор” по анестезиология и интензивно лечение.

От 2004 г. е Началник Катедра по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение при ВМА и e републикански консултант по анестезиология, реанимация и интензивно лечение; член на Европейската асоциация по Анестезиология и интензивно лечение – ESA (2004); член на Европейската асоциация по парентерално и ентерално хранене – ESPEN (2004); – член на Европейската асоциация по интензивна медицина – ESICM (2006); заместник-началник по диагностично-лечебната дейност на МБАЛ - София към ВМА (от 2007 г.); член на Американската асоциация на анестезиолозите – ASA (2008).

От 2008 г. е президент на Българското дружество по парентерално и ентерално хранене; от 2009 г. – президент на Дружеството на анестезиолозите в България. Избран за вицепрезидент на WorldSIVA (Световната асоциация по интравенозна анестезия) през май 2014 г.

Назначен за министър на здравеопазването от президента Росен Плевнелиев (2012-2017) в служебното правителство на Марин Райков.

В изпълнение на Указ №140 от 31.05.2014 г. на Президента на Република България и Заповед №КВ-228/03.06.2014 г. на министъра на отбраната, полковник проф. Николай Петров е назначен на длъжност „Началник на Военномедицинска академия” и удостоен с висше офицерско звание ”бригаден генерал”, считано от 3 юни 2014 г. Произведен е в звание „генерал-майор” през 2015 г.

Избран за министър на здравеопазването на 4 май 2017 г. от  44-ото Народно събрание.