Върни се горе

Д-р Адам Персенски, заместник-министър на здравеопазването

Дата на раждане:  29.04.1969 г.

Място на раждане: гр. Ардино

Семейно положение: Женен, с две дъщери 

Emailapersensky@mh.government.bg

 

Образование

 • от  2012 г. - Здравен мениджмънт, УНСС, София
 • от 2010 г. - General Medical Council  UK, Consultant general surgery GMC № 7046721 
 • от 2003 г. - Специалност по обща хирургия, МУ Пловдив, придобита квалификация - Хирург 
 • 1990 г. - 1996 г. - Медицински Университет, гр. Пловдив, придобита квалификация - Лекар, магистър по медицина
 • 1988 г. - 1990 г. -  Наборна военна служба
 • 1984 г. - 1988 г. - Гимназия с преподаване на чужди езици „Хр.Ботев” гр.Кърджали, изучаване на Английски език 

​Трудов стаж

 • 06.2012 г. до момента - Управител, Многопрофилна болница за активно лечение „Ардино” 
 • 11.1996 г. -  07.1997 г. – Лекар-реаниматор  във Филиал на ЦСМП Ардино 
 • 07.1997 г. – 06.2007 г. - Ординатор хирург в хирургично отделение на МБАЛ Ардино 
 • 07.2007 г.  - 06.2012 г. – Началник на хирургично отделение 

Умения и компетенции

Професионални умения

 • Здравен мениджмънт  2012 г. – УНСС София

 • Призната специалност по обща хирургия от 2003 г. в Република България  

 • Член на БЛС и General Medical Council  на Великобритания 

 • Квалификация по абдоминална ехография и ендоскопия 

Организационни умения и компетенции

 • Координация и управление на хора, проекти и бюджети в професионалната среда, на доброволни начала (например  в областта на културата и спорта) у дома и др.    
 • Отвореност към постоянно обучение

 • Екипен подход в работата

 • Комуникативни умения

 • Инициативност

 • Способност за взимане на решения

 • Организираност и аналитичност

Технически умения и компетенции

 • Добра компютърна грамотност MS Office и Internet

Други умения и компетенции

 • Познаване на нормативната база в областта на здравеопазването 

 • Свидетелство за управление на МПС  -  категория  А “В”

Езикови умения

 • Майчин език - български език

 • Други езици - английски език