Върни се горе

Енчо Енчев - член СД НСБФТР

Енчо Енчев 1
PDF файл, 1,2 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Енчо Енчев 2
PDF файл, 2,7 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Велина Пелова - член СД на МБАЛНП „Свети Наум“

Велина Пелова 1
PDF файл, 1,2 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Велина Пелова 2
PDF файл, 2,7 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Людмил Джунков - зам. председател на СД на УБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Людмил Джунков 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Людмил Джунков 2
PDF файл, 2,6 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Живка Савова

Живка Савова 1
PDF файл, 1,2 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Живка Савова 2
PDF файл, 2,7 MB, качен на 30.05.2017

pdf document

Катерина Андреева-Ардашева - управител СБР Марикостинова

Катерина Андреева-Ардашева 1
PDF файл, 748,5 KB, качен на 05.12.2016

pdf document

Катерина Андреева-Ардашева 2
PDF файл, 1,6 MB, качен на 05.12.2016

pdf document

Наталия Маркова - заместник председател на съвета на директорите на МБАЛ НКБ

Наталия Маркова 1
PDF файл, 1,2 MB, качен на 05.12.2016

pdf document

Наталия Маркова 2
PDF файл, 2,8 MB, качен на 05.12.2016

pdf document

Марио Станкев - изпълнителен директор МБАЛ НКБ

Марио Станкев 1
PDF файл, 1,3 MB, качен на 05.12.2016

pdf document

Марио Станкев 2
PDF файл, 2,8 MB, качен на 05.12.2016

pdf document

Николай Червеняков - изпълнителен директор НСБФТР

Николай Червеняков 1
PDF файл, 1,3 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Николай Червеняков 2
PDF файл, 2,7 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Пенчо Пенчев - контрольор СБПЛББ Роман

Пенчо Пенчев 1
PDF файл, 1,3 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Пенчо Пенчев 2
PDF файл, 2,9 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Пенчо Пенчев - контрольор СБПЛББ Роман

Пенчо Пенчев 1
PDF файл, 1,3 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Пенчо Пенчев 2
PDF файл, 2,9 MB, качен на 20.10.2016

pdf document