Върни се горе

Михаил Николовски - член СД СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“

Михаил Николовски 1
PDF файл, 308,1 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Михаил Николовски 3
PDF файл, 291,6 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Милена Лазова - член СД МБАЛ ХАсково

Милена Лазова
PDF файл, 287,7 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Мария Екимова - изпълнителен директор СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“

Мария Екимова
PDF файл, 320,7 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Марио Станкев - изпълнителен директор МБАЛ „НКБ“

Марио Станкев
PDF файл, 273,6 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Людмила Тодорова - управител СБПФЗПЛР „Ццар Фердинанд“

Людмила Тодорова 1
PDF файл, 308,9 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Людмила Тодорова 3
PDF файл, 296,2 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Любчо Пенев - изпълнителен директор МБАЛББ „Света София“

Любчо Пенев
PDF файл, 317,1 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Любомира Любомирова - член СД МБАЛНП „Свети Наум“

Любомира Любомирова 1
PDF файл, 313,3 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Любомира Любомирова 3
PDF файл, 299,0 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Любомир Пенев - член СД „Майчин дом“

Любомир Пенев
PDF файл, 313,2 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Любомир Бакаливанов - председател СД МБАЛ „НКБ“

Любомир Бакаливанов 1
PDF файл, 348,8 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Любомир Бакаливанов 3
PDF файл, 329,1 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

Костадин Ангелов - изпълнителен директор УМБАЛ „Александровска“

Костадин Ангелов
PDF файл, 323,2 KB, качен на 17.08.2018

pdf document