Върни се горе

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Регистър по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 ЗПКОНПИ
XLS файл, 108,5 KB, качен на 13.09.2018

xls document

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Регистър по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
XLS файл, 102,0 KB, качен на 09.08.2018

xls document