Върни се горе

Кой може да бъде донор 

Донор може да бъде лице в състояние на медицински установена фактическа мозъчна смърт. Това състояние е необратимо – веднъж настъпило, то означава, че пациентът не може да се върне към живота.

Разликата между мозъчната смърт и състоянието на кома е, че при комата има наличие на мозъчна дейност и е възможно пациентът да оживее. Мозъчната смърт се установява от комисия от 3-ма лекари.

Процедурата, която се следва в България, е идентична с тази във всяка развита държава и отговаря на световните медицински стандарти. За да докажат, че няма пропуски при установяването на смъртта, лекарите са длъжни да попълват подробен протокол, утвърден от Министерството на здравеопазването. Едва след установяването и доказването на мозъчната смърт органите на човек могат да се използват за трансплантация. 

Кой се нуждае от трансплантация

Нужда от трансплантация имат хора със сериозни здравни проблеми, като бъбречна, чернодробна или сърдена недостатъчност, левкемия, травми и изгаряния. Ако след извършване на съответните медицински прегледи се установи сериозен проблем във функционирането на някой от органите в тялото, лекарите преценяват дали е необходима трансплантация. Нуждата от нея се удостоверява с комплект документи. Комисия в лечебното заведение от двама хирурзи и един терапевт изготвя протокол със заключение, че на болния е необходима трансплантация. Той се подписва от директора на лечебното заведение и се изпраща заедно с цялата медицинска документация и информирано съгласие на пациента в Изпълнителната агенция по трансплантации. Агенцията регистрира пациента в списъка с чакащи за съответния вид орган. На база на регулярна оценка на медицинското му състояние той може да се придвижи напред в списъка според критичността на състоянието му. 

В България ще започнат да функционират общо 48 донорски центъра на територията на страната – в областните, университетски и военни болнични заведения. Предстои да бъде възстановена мрежата от координатори по трансплантации в тях, така че оперативната организация на дейностите по присаждането да бъде издигната на значително по-високо ниво.

Защо се налага пациентите да чакат 

Всяка година броят на хората, които се нуждаят от органна трансплантация се увеличава. Причините за това са застаряващото население, замърсяването на околната среда, нездравословния начин на живот. За съжаление обаче броят на донорите намалява. Така много хора, които имат нужда от орган, за да живеят, не успяват да го дочакат. Една от основните причини за недостатъчното количество органи е в липсата на достатъчно информация в близките на хората, които са изпаднали в мозъчна смърт, за да дадат съгласието си те да станат донори. 

Как може да им помогнем 

Даряването на орган е проява на огромно благородство, защото спасяваш човешки живот. Чрез него частица от човека продължава да живее след самия него. Според действащия в България Закон за трансплантациите всеки човек би могъл да дари органи след смъртта си, освен ако писмено не откаже тази възможност в здравната си книжка и при личния си лекар. След края на жизнения му път най-близките роднини на починалия трябва писмено да потвърдят съгласие за донорство, ако обективните медицински обстоятелства го позволяват. В много от случаите близките отказват тази възможност, въпреки че починалият не е декларирал отказ от донорство.