Върни се горе

Одобрено с Решение № 486 от 10 юли 2014 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 21 юли 2014 г.

Двугодишното споразумение за сътрудничество се сключва между Регионалния офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа и Министерството на здравеопазването на Република България от името на Правителството й за двугодишния период 2014 – 2015г.

Споразумението отразява новата визия на Регионалния офис на СЗО за Европа – „По-добро здраве за Европа“, както и идеите, принципите и ценностите, подкрепящи Европейската стратегическа рамка за здраве и благосъстояние – „Здраве 2020“, приета от Европейския регионален комитет на Шестдесет и втората му сесия.

Предложената програма за сътрудничество се основава на анализи на състоянието на общественото здравеопазване в региона и информация от националните здравни власти, като същевременно взема предвид глобалните приоритети на СЗО, политическите насоки и приоритетите на страните, като отразява и стратегическата оценка на СЗО.