Върни се горе

Заповед № РД-01-416/07.12.2017 г.

Заповед № РД-01-416/07.12.2017 г.
Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, съгласно приложението.
PDF файл, 2,2 MB, качен на 08.12.2017

pdf document

Заповед № РД-01-409/01.12.2017 г.

Заповед № РД-01-409/01.12.2017 г.
PDF файл, 506,4 KB, качен на 01.12.2017

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости

Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди

Заповед № РД-01-337/26.09.2017 г.

Заповед № РД-01-337/26.09.2017 г.
PDF файл, 61,4 KB, качен на 27.09.2017

pdf document

Заповед № РД-19-3/15.09.2017 г.

Заповед № РД-19-3/15.09.2017 г.
PDF файл, 10,9 MB, качен на 20.09.2017

pdf document

Заповед № РД-01-326/08.09.2017 г.

Заповед № РД-01-326/08.09.2017 г.
PDF файл, 96,8 KB, качен на 08.09.2017

pdf document

Заповед № РД-01-318/30.08.2017 г. за изменение на Заповед № РД-01-214/16.06.2017 г.

Заповед № РД-01-214/16.06.2017 г.

Заповедн № РД-01-214/16.06.2017 г.
За утвърждаване на списък на лекарствените продукти по чл.266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
PDF файл, 1,7 MB, качен на 16.06.2017

pdf document

Заповед № РД-01-187/29.05.2017 г.

Заповед № РД-01-187/29.05.2017 г.
PDF файл, 507,5 KB, качен на 30.05.2017

pdf document