Върни се горе

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Правилник за изменение на Устрой­ствения правилник на регионалните здравни инспекции

Правилник за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

Заповед № РД-01-361/03.11.2016 г.

Заповед № РД-01-361/03.11.2016 г.
PDF файл, 1,5 MB, качен на 03.11.2016

pdf document

Заповед № РД-01-352/21.10.2016 г.

Заповед № РД-01-352/21.10.2016 г.
PDF файл, 1,3 MB, качен на 21.10.2016

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ

Заповед № РД-01-339/12.10.2016 г

Заповед № РД-01-339/12.10.2016 г
PDF файл, 82,1 KB, качен на 17.10.2016

pdf document

Приложение 1
PDF файл, 4,4 MB, качен на 17.10.2016

pdf document

Заповед № РД-01-271/03.10.2016 г.

Заповед № РД-01-271/03.10.2016 г.
PDF файл, 2,6 MB, качен на 04.10.2016

pdf document

Заопвед № РД-19-02/15.09.2016 г.

Заповед № РД-19-02/15.09.2016 г.
за броя на местата за специализанти за 2017 г. разпределени по специалности и по висши училища за които държавата ще финансира таксата за обучението
PDF файл, 9,8 MB, качен на 19.09.2016

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“