Върни се горе

Заповед № РД-01-406/09.12.2016 г.

Заповед № РД-01-406/09.12.2016 г.
PDF файл, 78,1 KB, качен на 12.12.2016

pdf document

Заповед № РД-01-391/28.11.2016 г.

Заповед № РД-01-391/28.11.2016 г.
PDF файл, 140,6 KB, качен на 28.11.2016

pdf document

Заповед № РД-01-387/22.11.2016 г.

Заповед № РД-01-387/22.11.2016 г.
за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-95/01.04.2016 г. за утвърждаване на Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2016 г.
PDF файл, 262,6 KB, качен на 23.11.2016

pdf document

Заповед № РД-01-386/18.11.2016 г.

Заповед № РД-01-386/18.11.2016 г.
PDF файл, 87,8 KB, качен на 18.11.2016

pdf document

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Правилник за изменение на Устрой­ствения правилник на регионалните здравни инспекции

Правилник за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

Заповед № РД-01-361/03.11.2016 г.

Заповед № РД-01-361/03.11.2016 г.
PDF файл, 1,5 MB, качен на 03.11.2016

pdf document

Заповед № РД-01-352/21.10.2016 г.

Заповед № РД-01-352/21.10.2016 г.
PDF файл, 1,3 MB, качен на 21.10.2016

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ