Служби по трудова медицина

Регистър на службите по трудова медицина, съгласно чл. 25г, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (20.03.2015г.) Свали файл
Такси за издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина и за промяна на регистрация Свали файл

Назад