Върни се горе

Покана за избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ ”Проф. д-р П.Стоянов”АД гр.Ловеч”

Покана за избор на банкова институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян за срок от две години

Покана за избор на финансова институция за представяне на оферта за комплексно банково обслужване на СБАЛДБ „проф Иван Митев”ЕАД за срок от две години

Покана за избор на финансова институция за комплексно банково обслужване на „МБАЛ-Благоевград” АД, гр. Благоевград

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД гр. Трявна

Повторна покана за избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - гр. Габрово

Повторна покана за избор на обслужваща финансова институция за дейността на „УМБАЛ - проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора

Повторна покана за избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБР-Котел“ ЕООД

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на комплексно банково обслужване за нуждите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник