Върни се горе

Обобщена информация по търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2017 г.

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 30.09.2017 г.

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „МБАЛ-Силисистра“ АД

Покана за предоставяне на оферта за сключване на договор за банков кредит за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД

Покана за събиране на оферти за предоставяне на комплексно банково обслужване за нуждите на МБАЛББ „Света София“ ЕАД

Повторна покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за предоставянето на финансови услуги за нуждите на „СБР - Тузлата“ ЕООД, гр. Балчик

Покана за събиране на оферти за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен и дъщерните дружества „ДКЦ – Плевен” ЕООД и „Медеон–Плевен 2009” ЕООД

Заповед за провеждане на процедура
PDF файл, 280,6 KB, качен на 20.10.2017

pdf document

Приложение 2 - Показатели за оценка
XLS файл, 38,0 KB, качен на 20.10.2017

xls document

Приложение 3 - Рейтинг
XLS файл, 29,0 KB, качен на 20.10.2017

xls document

Приложение 4 - Срок
XLS файл, 37,5 KB, качен на 20.10.2017

xls document

Приложение 5 - Технически спецификации
DOC файл, 51,0 KB, качен на 20.10.2017

doc document

Приложени 6 - Ценова оферта
XLS файл, 24,0 KB, качен на 20.10.2017

xls document

Договор „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД
DOC файл, 54,5 KB, качен на 20.10.2017

doc document

Договор „ДКЦ – Плевен” ЕООД
DOC файл, 53,5 KB, качен на 20.10.2017

doc document

Договор „Медеон–Плевен 2009” ЕООД
DOC файл, 53,5 KB, качен на 20.10.2017

doc document

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „МБАЛ-Силисистра“ АД|

Покана за предоставяне на оферти за избор на изпълнител за предоставято на финансови услуги за нуждите на „СБР - Тузлата“ ЕООД, гр. Балчик

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на комплексно банково обслужване за нуждите „НСБФТР“ ЕАД, гр. София