Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 707 случаи на остри заразни заболявания срещу 5 536 за предходната. От тях 4 037   са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 163 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

-   Вирусни хепатити - 54  случая срещу 65 за предходната седмица

-   Дизентерия - 19  случая срещу 7

-   Салмонелози -  22  случая срещу 13

-   Колиентерити - 9 случая срещу  16

-   Ентероколити - 300 случая срещу 286 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 173 случая на Скарлатина срещу  132  за предходната седмица. Случаите на Варицела са 944 срещу  762, на Епидемичен паротит - 45 срещу 44 случая, на Коклюш -  7 срещу 2 случая, на Рубеола -1 регистриран случай срещу 0 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:                                                                         

През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска, Ку-треска и Марсилска треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 6 срещу 4 за предходната седмица.

 През изминалата седмица е регистриран епидемичен взрив от Шигелоза в Дом за деца с умствено изоставане, с. Петрово, обл. Стара Загора. В периода 16.01.2009 г.- 26.01.2009 г. заболяват 6 деца на възраст от 8 до 19 години, които са приети за лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Проф.Ст.Киркович"- гр. Стара Загора. Към 30.01.2009 г. в резултат на проведените  микробиологични изследвания, при три от болните и три от контактните деца е изолирана Шигела Зонеи, а при две лица от персонала на дома, както и при едно от контактните деца е изолирана Салмонела ентеритидис. Издадено е предписание до директора на дома, с което са разпоредени необходимите противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

През изминалата седмица са съобщени три случая на заболели с клинични симптоми на Трихинелоза в гр. Рила, област Кюстендил. Заболелите лица са консумирали кайма и суджуци, приготвени от дивечово месо и от домашно свинско месо, непреминали трихинелоскопски контрол. Предприето е епидемиологично проучване от РИОКОЗ - гр. Кюстендил, съвместно с РВМС. Очакват се резултати от извършените лабораторни изследвания.

Сподели в: